Byrådet tar over ansvaret for Tøyenløftet-millionene

Bydel Gamle Oslo skal ikke lenger råde over 25 Tøyen-millioner.

«Forvaltningen av de kommunale midlene til områdeløftet legges til byrådet». Sånn lyder den diskrete setningen i årets oslobudsjett som kan forandre mye på Tøyen.

Fram til i dag har nemlig pengene knyttet til Tøyenløftet vært styrt av Bydelsutvalget. Nå tar byrådet over.

Det får Guri Melby i Oslo Venstre til å protestere kraftig.

– Det er det motsatte av mer lokaldemokrati. Det er sterkere sentralstyring, sier hun til Dagsavisen.

Hun forteller at det tok lang tid før de i det hele tatt oppdaget endringen i årets budsjettforslag.

– Byrådet gjør det vanskeligere for lokalbefolkningen å bli hørt. Det er absurd, sier Melby.

Hun mener saken tyder på at byrådet ikke har vært fornøyd med hvordan Bydel Gamle Oslo har forvaltet pengene.

Les også: Tøyen: Suksesshistorien om en aktivitetsskole

Bydelens plan

Men leder i bydelsutvalget i Gamle Oslo, Line Oma fra Arbeiderpartiet, deler virkelig ikke Melbys bekymring.

– Bydelsutvalget ønsket en sentral organisering, etter modell fra Groruddalssatsingen, forteller hun.

Oma sier at bydelen allerede i fjor vedtok hvordan de ønsket at områdeløftet skal organiseres. Og at endringen som kommer nå virker å være i tråd med det.

– Jeg og Bydelsutvalget er veldig opptatt av bydelene skal ikke få mindre betydning. Det føler jeg meg trygg på, sier hun.

– Men, da mister du kontrollen over 25 millioner, og er fornøyd?

– Nei, bydelen kommer jo til å være programansvarlige, så det er vi som bestemmer hva pengene skal gå til, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ett ekstra ledd

Hun som ender opp med kontrollen over pengene er, kanskje ikke overraskende, også fornøyd. Hanna E. Marcussen fra MDG er byråd for byutvikling og viser til evalueringen av Groruddalssatsingen når hun skal forsvare endringen. Etter Groruddalssatsingen var nemlig erfaringen, ifølge Marcussen, at nettopp modellen er noe av grunnen til at det har gått bra.

– Driver du med sentralisering, Marcussen?

– Det gjør jeg ikke. Erfaringen fra Groruddalssatsingen er at det har vært veldig positivt for bydelene.

Hun trekker fram kontrollen over etatene som en fordel med at byrådet råder over pengene. Hvis for eksempel Boligbygg skal gjøre noe med kommunale boliger på Tøyen må instruksen komme fra byråd for næring og eierskap. Bydelene kan ikke instruere Boligbygg.

– Men bydelene mister konkret råderett over mange penger?

– Over bevilgningene, ja. Men man baserer seg på handlingsplaner vedtatt i bydelsutvalget. Så fordeles midlene i dialog med min byrådsavdeling, som og koordinerer opp mot staten.

– Og dermed blir det ett ekstra ledd mellom befolkningen og beslutningene?

– Ja, og nei. Det gjør det, men man får større mulighet til samarbeid mellom andre etater som kan bidra positivt. Det leddet innebærer at man får større tilgang på andre kommunale etater enn det bydelen har, sier Hanna Marcussen.