Godseier Morten Anker var en av De eligerte menn, og eier av Frogner hovedgård fram til han gikk konkurs i 1836. Da ble han leilending samme sted. Et selskap på Frogner hovedgård ved Frognerparken. Frogner hovedgård huser i dag Oslo Museum. Maleri av Theodor Ludvig Wilberg.
Byhistorie

Da Christiania ble styrt av De eligerte menn

Under eneveldet hadde De eligerte menn kontroll på kommunal forvaltning. Tolv menn fra borgerskapet styrte Christiania.

Kun for abonnenter