Ber byrådet løfte frem leie til eie

Bystyret ber byrådet inkludere videreutvikling av de boligsosiale virkemidler, herunder leie -til -eie- ordningene i den varslede saken om sosial boligbygging. Det kan gi nytt håp om kjøp for familien Lødding på Vestli.

 

Et privat forslag fra Høyres bystyremedlem og leder av helse- og sosialkomiteen, James Stove Lorentzen, om å intensivere bruken av leie til eie for de som i dag har kommunal bolig falt i bystyret onsdag kveld.

Liten forskjell

Likevel var Stove Lorentzen fornøyd.

Det er liten forskjell på mitt forslag, og det som ble vedtatt mot stemmene til Høyre og Frp. Vår intensjon var å løfte leie til eie frem, og få mer fokus på det. Det lyktes vi med, sier han til Dagsavisen.

Høyres James Stove Lorentzen. Foto: Aslak Borgersrud

 

– Flertallet i bystyret ber nå byrådet om å inkludere leie til eie i saken om sosialboligpolitikk som kommer til høsten, sier han.

I sitt innlegg i bystyret trakk Stove Lorentzen fram familien Lødding på Vestli, som Dagsavisen tidligere har skrevet om.

De betaler 20.000 kroner i måneden til kommunen, men får ikke lov til å kjøpe leiligheten, selv om de gjerne vil, og er kvalifisert både til startlån gjennombydelen, og leie til eie.

Grunnen er at kommunen trenger utleieleiligheter av den størrelsen de i dag har leid i 13 år.

Forslaget som ble vedtatt er et lite skritt i riktig retning for dem. Men jeg håper byrådet snur og kontakter denne familien for å ordne opp. Og at de gjør det nå. Kommunen kan fint greie å skaffe seg en leilighet et annet sted i bydelen, sier Høyre-politikeren.

Før jul

SVs Ivar Johansen har i mange år vært opptatt av en sosial boligpolitikk, og er glad for forslaget som ble vedtatt, selv om han hyllet Stove Lorentzen initiativ.

SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen. Foto: Krister Sørbø

 

«Dette er et svært bra og offensivt forslag. Leie-til-eie, hvor folk i kommunale utleieboliger gradvis nedbetaler og tar over boligen sin, er et viktig og riktig forslag. Folk kan gå fra å være leietaker til sjøl å eie sin egen bolig. SV har stått for leie-til-eie-prinsippet lenge, og det er bra å se at Høyre kommer etter. Både på dette feltet, og en del andre, merker jeg meg at Høyre i opposisjon har en mer offensiv og sosial politikk enn når partiet satt i byråd. Så, gjennom ordføreren, til forslagsstilleren: Byens innbyggere er tjent med at dere forblir i opposisjon», sa han fra bystyrets talerstol.

– Forslaget som ble vedtatt er et godt signal. Vi er utålmodige, og synes at leie til eie er en god løsning. Men det er mange varianter av dette, og det er mange måter å løse dette på,  sier Johansen til Dagsavisen.

Les også: – En kommunal fattigdomsfelle

Han håper at saken om boligpolitikk kan behandles i bystyret før jul.

– Leie-til-eie er bra. Fra SVs side heier vi på det. En tilleggs gevinst er at vi i boligoppganger og leiegårder får en mer variert beboermasse. For det er et betydelig problem at det i kommunale utleieboliger er vanskelig å skape stabile og gode bomiljøer. Gjennomtrekket er betydelig. Når du har en leiekontrakt på få år er det begrenset hvor mye engasjement du nedlegger i forhold til naboer og bomiljøet. At man da får en mix mellom leietakere og selveiere er svært gunstig, sier Johansen.

Et argument Stove Lorentzen fullt ut kjøper.

– Folk som bor i en leilighet over flere år, og som har trygge og faste rammer engasjerer seg mer i bomiljøet enn de som bare bor der i kort tid. Det er med på å skape et godt sosialt bomiljø, sier Stove Lorentzen.

Les også: Vil la leiere få eie

Tilleggsforslag

I tillegg til forslaget som ble vedtatt, var dette tilleggsforslaget oppe til votering, og ble vedtatt.

Frode Jakobsen på vegne av Ap, Shoaib Sultan på vegne av MDG, Ivar Johansen på vegne av SV og Eivor Evenrud på vegne av R fremmet følgende tilleggsforslag til bystyret, og som ble vedtatt.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

«Bystyret ber byrådet i saken om sosial boligbygging vurdere løsninger for at en eventuell bruk av eie til leie kan føre til at kommunale boliger spres bedre uten at det reduserer det totale antallet boliger. Byrådet bes også vurdere hvordan de som i tilfelle kjøper enkeltstående leiligheter kan sikres rettigheter og tilhørighet til et organisert fellesskap for eksempel gjennom en borettslagsmodell».