Forbundsleder Per Madsen i Norges Lastebileier-Forbund. FOTO: STIG ODENRUD/NLF

Uenige om gods-trafikkens beste

Askers ordfører Lene Conradi (H) reagerer sterkt på Norges Lastebileier-Forbunds nei til ny E18.

Det var i Dagsavisen onsdag at forbundsleder Per Madsen i NLF satte foten ned for den planlagte utbyggingen til 40 milliarder kroner.

– Ny E18 vil ikke løse noe problem. Køen blir bare flyttet nærmere Oslo sentrum, uttalte Madsen.

Les saken her: – Køflytting

Han anbefaler i stedet bygging av en firefelts motorvei mellom Lier og Kløfta med bru over Drøbaksundet, slik at gjennomgangstrafikken kan ledes utenom Oslo sentrum.

Viser til beregninger

Conradi avviser blankt en slik løsning.

– Vegvesenets utredning av konsekvenser ved en Oslofjordforbindelse, viser at en slik forbindelse ikke vil avlaste trafikken på E18 i nevneverdig grad, skriver Conradi i en epost til Dagsavisen.

– Tallene fra Vegvesenet viser, slik jeg forstår det, at en Oslofjordforbindelse maksimalt vil avlaste E18, uavhengig av løsning, med 11.500 kjøretøy per døgn. Det betyr i praksis at antallet kjøretøy per døgn vil ligge på rundt 100.000, skriver hun videre.

– 150 kommuner taper

Siden Naturvernforbundet advarte mot den planlagte E18-utbyggingen i Dagsavisen 12. februar, har debatten rast om veiprosjektet. Selv om NLF ikke ønsker utbyggingen, mener Conradi at næringslivet og godstransporten vil bli rammet hardt hvis kapasiteten på veien ikke utvides.

– Det er helt klart at ny E18 er et viktig tiltak for blant annet nasjonalt næringsliv. E18 Vestkorridoren er landets største trafikale flaskehals, som påfører næringslivet store tap. Næringslivet i 150 kommuner sør og vest for Oslo taper på køsituasjonen. Køkostnadene for godstransporten alene i løpet av en 20-årsperiode, er anslått til opp mot 30 milliarder kroner, hvis ikke transportsituasjonen bedres, påpeker Conradi.