Gjennombrudd: Maskiner leser av menneskehjernen for å «høre» hva vi sier

Ingen lytting, ingen lesing på munnen: Avanserte maskiner klarer nå å lese av impulser inni hjernen og oversette disse til setninger.

Forskere har nå utnyttet de stadig mer avanserte datamaskinene som fins til å oversette hjernebølger til setninger. Dette ifølge en studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Neuroscience.

De tre forskerne Joseph Makin, David Moses og Edward Chang holder alle til i San Francisco i USA, der de er tilknyttet henholdsvis Center for Integrative Neuroscience og Department of Neurological Surgery ved University of California. Der forsker de på «maskinopplæring».

I artikkelen sin skriver de at datamaskinene nå klarer å tolke hjernebølgene om til menneskespråk med en feilmargin ned mot kun tre prosent. 

Les også: Fysikkens «hellige gral» kan være funnet

Live-tolking

Helt konkret fikk fire forsøkspersoner elektroder koplet til hodet mens de leste setninger høyt. Maskinene ble så satt til å kode aktiviteten som kan måles inni hjernen om til setninger. Maskinene kan ikke jukse ved å lese på munnen, tolke lyd, eller lignende – de har kun tilgang på hjernebølgene.

Maskinene tolket så signalene om til vokallyder, konsonantlyder, pauser og betoning, noe som så ble tolket om til ord, som igjen ble organisert i setninger. De klarte testen selv om ulike personer leste. 

Les også: De lette etter diamanter. Fant restene av et tapt kontinent

Ikke perfekt

Til BBC forklarer forskerne at det imidlertid er et stykke igjen før denne teknologien er helt perfekt. For eksempel tolket de kun 30-50 setninger i denne studien. De vil trenge et mye større tilfang av tale før de «forstår» et språk godt nok til å avkode det perfekt. 

Les også: Mistenker Japan for å hemmeligholde koronasmittede for å roe ned OL-diskusjon