Verden

Ohio lovfester retten til selvbestemt abort

Velgerne i den amerikanske delstaten Ohio har med klart flertall stemt for å lovfeste kvinners rett til selvbestemt abort.

Abortspørsmålet var ett av flere som velgerne skulle ta stilling til under tirsdagens valg i delstaten.

56 prosent stemte for å lovfeste kvinners rett til selvbestemt abort, mens 44 prosent stemte imot, viser en prognose utarbeidet for nyhetsbyrået AP.

Ohio regnes som en konservativ delstat, og tapet for abortmotstanderne gir nytt håp til grupper som kjemper for å sikre abortrettigheter i andre delstater, blant dem Arizona, South Dakota, Missouri og Florida.

Innskrenker retten

Amerikansk høyesterett satte i fjor til side den såkalte Roe vs. Wade-kjennelsen fra 1973 som har sikret kvinner føderal rett til abort i USA.

Siden den gang har en rekke delstater innført forbud eller svært strenge abortlover.

I dag er det nærmest totalforbud mot abort i 14 amerikanske delstater – Idaho, North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Oklahoma, Texas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky og West Virginia.

I California, Michigan og Vermont har velgerne derimot stemt for å lovfeste kvinners rett til selvbestemt abort, og i Kansas og Montana har velgerne avvist forslag om å stramme inn delstatens lover på dette området.

I utakt

61 prosent blant de spurte i en meningsmåling utført for NBC News i juni mener at det var galt av amerikansk høyesterett å oppheve Roe vs. Wade-kjennelsen.

Blant kvinner i alderen 18 til 46 år er det hele 80 prosent som er kritiske til å innskrenke retten til selvbestemt abort, viste målingen.

Abortspørsmålet kan derfor bli sentralt i neste års presidentvalg ettersom Republikanerne tilsynelatende er i utakt med opinionen.

Mer fra Dagsavisen