Verden

Global varmerekord for oktober slått med stor margin

Temperaturen i verden forrige måned var den høyeste som noen gang er målt i oktober, ifølge EU-forskere. Avvikene fra normalen var «eksepsjonelle».

Av Are Føli/NTB

De nye tallene fra EUs klimaovervåkingstjeneste C3S presenteres onsdag. Snittemperaturen i verden har nå ligget på rekordhøye nivåer i fem måneder på rad.

– I oktober var det eksepsjonelle temperaturavvik, sier visedirektør Samantha Burgess i klimaovervåkingstjenesten.

Etter en såpass lang periode med høye temperaturer tyder alt på at 2023 blir det varmeste året som noen gang er målt på jorda.

– Vi kan nå si nesten helt sikkert at 2023 blir det varmeste året som er registrert, sier Burgess i en uttalelse.

1,7 grader

Gjennomsnittstemperaturen i oktober lå 1,7 grader over anslått førindustrielt nivå for denne måneden, ifølge C3S' tall.

Temperaturen var 0,4 grader høyere enn forrige oktoberrekord fra 2019. I denne sammenhengen er det svært mye.

Marginen i forhold til forrige rekord er den nest største som noen gang er registrert. Kun én gang før har marginen vært større – og det var i den foregående måneden.

– Vanvittig

– Det er rett og slett vanvittig, sa C3S-sjef Carlo Buontempo da tallene for september 2023 ble presentert.

Marginen i forhold til forrige rekord for september var på 0,5 grader.

– Vi har aldri før sett noe slikt som dette, sa Buontempo.

Nå viser det seg altså at rekordmarginen for oktober var nesten like stor. I tillegg ble det satt ny havtemperatur-rekord for oktober.

Flere faktorer?

Hovedforklaringen på de høye temperaturene antas å være den menneskeskapte globale oppvarmingen, i kombinasjon med værfenomenet El Niño.

Det spekuleres på om andre faktorer også kan spille en rolle, blant dem et undersjøisk vulkanutbrudd i Stillehavet og redusert partikkelforurensing. Men dette er fortsatt usikkert.

Da de globale tallene for september ble presentert, ble de betegnet som sjokkartede av den norske klimaforskeren Gunnar Myhre.

– Dette gjør inntrykk både på oss og på forskerkolleger. Vi har ikke sett et slikt hopp i temperaturøkning før, sa han.

---

Fakta om klimaendringene

  • Gjennomsnittstemperaturen på jorda stiger og er allerede 1,2 grader høyere enn på slutten av 1800-tallet.
  • Det er ingen tvil om at menneskelig aktivitet har varmet opp kloden, fastslo FNs klimapanel (IPCC) i 2021.
  • Menneskehetens påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.
  • Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser. Dette kommer i tillegg til utslipp av klimagasser fra naturlige kilder.
  • Siden starten av 1990-tallet har verdenssamfunnet diskutert tiltak for å kutte de globale klimautslippene. Likevel fortsetter de å stige.
  • Den globale oppvarmingen fører til mer ekstreme hetebølger, nye nedbørsmønstre og hyppigere tørkeperioder og flomkatastrofer mange steder i verden.
  • I tillegg smelter isbreer, og havet stiger. En rekke land risikerer økende migrasjon og problemer i landbruket. Mange dyre- og plantearter kan på sikt bli utryddet.

Kilder: IPCC, Nasa, NOAA, Copernicus, NTB

---


Mer fra Dagsavisen