Debatt

Stopp grønn kolonialisme

Verden er desperat etter klimahandling.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

FNs klimarapport fra 2021 ble kalt «En alarm for menneskeheten». Der blir det vist blant annet at den globale gjennomsnittstemperaturen har steget med 1,1 grad og at tiden ikke er på vår side.

Noen av de negative klimatrendene er nemlig allerede irreversible, forteller rapporten. Det finnes uendelige dårlige statistikker som i prinsippet forteller det samme: alt går til helvete. Selvfølgelig skal Norge ta del i klimakampen, men løsningen er ikke å trampe på urfolks rettigheter.

Vi er helt avhengige av at de dresskledde mennene på toppen av samfunnet får litt selvinnsikt og tar nødvendige grep. Selv om klimakrisa er en dugnad, tar enkelthandlinger oss bare så langt. Hundre selskaper står for 71 prosent av verdens totale klimautslipp. Dette er store selskaper, med menn på toppen som dag etter dag prioriterer profitt på bekostning av natur og mennesker. Grepene for å redde klima og kloden må bli tatt, og de må tas nå.

Helene Hestad, Rød Ungdom

Likevel er vi nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig. Å trosse urfolks rettigheter eller å bygge ned vernede naturområder for å «redde jorda» er å gå baklengs i eget spor. Vi kan ikke gjøre performative klimatiltak som ødelegger sårbare naturområder og leveområdene for trua arter eller krenke urfolks rettigheter. Det er grønn kolonialisme – og det er ikke løsningen på klimakrisa. Vi trenger ekte tiltak, ikke liksom-politikk og politikere som bare later som at de vil redde kloden.

Daniel Homme, Rød Ungdom

De som forvalter makten og naturressursene har alt for lite kunnskap om urfolksrett. Det er over 700 dager siden høyesterettsdommen falt i Fosen-saken. Landets øverste domstol konkluderte med at vindturbinene på Fosen ødelegger for samenes rett til kulturutøvelse, og at vindmøllene utgjør et menneskerettighetsbrudd. Enda er ingenting gjort.

Dommen til tross, har regjeringen bestemt seg for å elektrifisere Melkøya, med hjelp av vindturbiner. Dette skjer selv om majoriteten av Finnmarks befolkning sier nei. Vindturbinene kommer til å gå utover beitet til reinen, og samene i området.

Statkraft bryter samenes rettigheter hjemme og Mapuche-folkets rettigheter borte

Regjeringen klarer verken å høre på urfolk, Høyesterett eller å komme med klimapolitikk som er noe mer enn et billig forsøk på grønnvasking av olje.

Menneskerettighetsbrudd og grønn kolonialisme er ikke bare et problem i Norge. Statkraft, som satte opp vindmøllene på Fosen, har også kjøpt vannkraftverk-områder i Chile. Vannkraftverkene er plassert på den hellige Pilmaiquén-elven. Mapuchefolket i Chile bruker og lever med elven. Mapuche-aktivister har demonstrert, og fortsetter å demonstrere, for å stoppe vannkraftverk-utbyggingen som Norge driver. 23. februar eskalerte konflikten der Mapuche-aktivister forsøkte å komme inn til verket. De ble møtt med våpen av vakter.

Statkraft bryter samenes rettigheter hjemme og Mapuche-folkets rettigheter borte.

Vi i Norge kan kanskje si at vi bygger ‘grønn’ energi, men det som egentlig skjer, er at vi ødelegger vernede naturområder og undertrykker urfolk.

Rød Ungdom krever at vindmøllene på Fosen fjernes og at planene om vannkraftverk på hellige Pilmaiquén skrotes.

Kilder:

Mapuche folkets kamp: «Kriger» mot Norge ved hellig elv: – Vi kjemper for livet - VG

FNs klimarapport: FNs klimarapport: En alarm for menneskeheten

100 bidrar til 71 : Rapport: 100 selskaper står bak 71 prosent av verdens totale klimautslipp. Statoil er ett av dem. - VG

Definisjon gk: Grønn kolonialisme • Motvind Norge

Fosen: Fosen-saken – Store norske leksikon (snl.no)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt