Verden

Midtøsten-ekspert: – Blir kanskje slutten på Hamas-styret

Hamas-angrepet er ekstremt sjokkerende fra et israelsk ståsted og kan være begynnelsen på slutten på Hamas’ styre på Gazastripen, mener Dag Henrik Tuastad.

– Dette må Hamas ha planlagt i lang tid, sier Tuastad, som er Midtøsten-forsker, forfatter og ekspert på palestinsk politikk.

Tuastad kan ikke se noen direkte utløsende faktor, men mener opptrappingen kan være et resultat av at det i lang tid har hersket politisk status quo i konflikten mellom Israel og palestinerne.

– Mangelen på en politisk horisont har radikalisert palestinerne, og støtten til vold har økt, sier førstelektoren i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo.

Sannsynlig med bakkeinvasjon

Den nye krigen skiller seg fra de tidligere krigene mellom Hamas og Israel.

– De fire minikrigene som har vært siden 2009, har ikke nødvendigvis vært på Hamas sine premisser. Det har stort sett vært Israel som angrep Gaza, og Hamas som har respondert. Nå er det et 100 prosent lenge planlagt angrep fra Hamas, sier Tuastad.

– De vet vel at sannsynligheten for at Israel invaderer Gaza nå er veldig høy, sier han.

– Det Hamas håper på, er at man klarer å antenne Vestbredden og oppildne palestinerne inne i Israel, sier han.

Parallell til Jom kippur-krigen?

Tuastad mener det er overraskende at Hamas har vært i stand til å gå inn i Israel med så mange soldater og tilsynelatende ta kontroll over grenseoverganger.

– Fra et israelsk synspunkt er det ekstremt sjokkerende, man har trodd at de har stålkontroll på den grensa mot Gaza, sier han.

Han påpeker at angrepet skjer tidlig en lørdag morgen mens israelerne har sabbat, akkurat som under Jom kippur-krigen 6. oktober 1973.

– Det er kanskje ikke helt tilfeldig at det skjer 50 år etter Jom kippur-krigen, sier han med henvisning til da Israel ble tatt på senga av et massivt angrep fra en arabisk koalisjon ledet av Egypt og Syria.

Paradigmeskifte?

Tuastad tror Hamas forsøker å tvinge fram et israelsk svar som består i mer enn å bare bombe bygninger på Gazastripen.

– For hva oppnår Israel egentlig ved å bombe Gaza fra lufta og ramme skrekkslagne sivile? De rammer ikke Hamas sine bunkre på det viset. Så de må inn med bakkestyrker, tror Tuastad.

– Det blir kanskje slutten på Hamas-styret i Gaza og starten på en ny fase med væpnet konflikt. Det er Hamas klar over når de går så massivt inn, sier Tuastad.

Ekstremister kan bli styrket

Israel har siden 2005 ikke villet gå inn i Gaza med bakkestyrker. Nå er sannsynligheten høy for at de vil gjøre nettopp det for å fjerne Hamas fra Gaza, mener Tuastad.

En effekt av denne voldelige opptrappingen blir ifølge ham en enorm styrking av de mest høyrøstede ekstreme militante kreftene i Israel.

– De ekstreme elementene styrker hverandre på begge sider. Mens de moderate, de som ønsker en politisk horisont, blir marginalisert.

Bredere kontekst

Tuastad minner om at utviklingen også må ses i en bredere kontekst. Det omfatter både en gryende normalisering mellom Saudi-Arabia og Israel, det store antallet palestinere som er drept i angrep fra bosettere og soldater på den okkuperte Vestbredden og den vedvarende blokaden av Gaza.

– De væpnede styrkene i Hamas har kanskje sett at de trenger å kaste alt opp i lufta og starte på nytt, de kan ikke fortsette en utvikling der de er innestengt, sier han.


Mer fra Dagsavisen