Verden

Hva handler Hunter Biden-saken om?

En spesialetterforsker skal granske saker knyttet til president Joe Bidens sønn. Hva handler sakene om Hunter Biden om, og hva betyr det for Joe Biden foran valget?

Hvem er Hunter Biden?

Hunter Biden ble født i 1970, og er sønn av president Joe Biden. Joe Biden har fått fire barn, men en datter døde kun ett år gammel, samtidig med at Bidens første ektefelle også døde, i en bilulykke i 1972. Sønnene Hunter og Beau var også i bilen, men overlevde. Joe Biden ble da alenefar for de to sønnene, før han i 1977 giftet seg med Jill, som han fire år senere fikk datteren Ashley sammen med. I 2015 døde også sønnen Beau, på grunn av hjernekreft.

Hunter Biden er advokat og lobbyist, og var med på å grunnlegge Rosemont Seneca Partners, et internasjonalt konsulentfirma.

Hva har skjedd?

Det nye er at det 11. august ble klart at USAs justisminister har utnevnt statsadvokat David Weiss fra delstaten Delaware til spesialetterforsker i en sak mot Joe Bidens sønn Hunter. Weiss hadde lenge etterforsket Hunter Biden, og skal ha bedt om å få status som spesialetterforsker fordi han trengte utvidede fullmakter for å komme videre i saken. Weiss ble utnevnt som statsadvokat i Delaware av ekspresident Donald Trump, og fikk sitte videre i embetet etter Bidens inntreden for å fullføre etterforskningen av Hunter Biden.

Spesialetterforskere blir utnevnt i saker der justisministeren mener departementet kan stå overfor interessekonflikter i en sak.

Hunter Biden har siden 2019 blitt etterforsket i et bredt spekter av saker: Både for forhold knyttet til forretnings- og konsulentvirksomhet i utlandet, for skatteunndragelser og for ulovlig våpenbesittelse.

Hva handler det om?

Hunter Biden anklages for å ha unndratt skatt på inntekt i 2017 og 2018, og skal ha betalt minst 100.000 dollar for lite hvert av disse årene. Pengene ble betalt tilbake i 2021 etter at etterforskningen ble innledet, skriver The Guardian.

Han etterforskes også for å ha hatt i besittelse våpen, selv om han var avhengig av rusmidler. Han skal ha skrevet under på at han ikke var avhengig av rusmidler da han søkte om å få kjøpe våpen i 2018, og dermed løyet. Hunter Biden har selv fortalt om sin egen avhengighet av alkohol og andre rusmidler i sin selvbiografi «Beautiful Things» fra 2021.

Hunter Biden hadde i utgangspunktet i juni blitt enig om en avtale med David Weiss, som etterforsket ham og som altså nå er utnevnt som spesialetterforsker, om å erklære seg skyldig i skattesaken mot ham og innrømme at han ulovlig hadde eid et våpen mens han var rusavhengig. Denne avtalen kunne ha ført til at han ville slippe fengsel, og dette var noe mange republikanere reagerte sterkt på.

Men i juli sa dommeren i skattesaken at hun trengte mer tid til å gå gjennom den foreslåtte avtalen før hun kunne akseptere den, og da erklærte Hunter Biden seg overraskende «ikke skyldig» i anklagene om to tilfeller av skatteunndragelse. Han skal samtidig ha uttrykt at han vil gå tilbake på dette dersom partene finner fram til en avtale som dommeren kan godta. Forhandlingene om dette er ikke over ennå.

Hva betyr dette politisk?

Republikanske politikere, med Donald Trump i spissen, har lenge rettet flere anklager mot Hunter Biden, blant annet i tilknytning til hans tidligere forretningsvirksomhet i Ukraina og Kina mens Joe Biden var visepresident. Republikanere har anklaget Hunter Biden og familien for korrupsjon. De mener Joe Biden har dratt nytte av sønnens forretninger i utlandet. Republikanere har innledet en egen granskning av Hunter Biden i Representantenes hus, der de nå har fått flertall.

Republikanerne i Kongressen har lenge presset på overfor justisminister Merrick B. Garland med krav om at en spesialetterforsker skulle granske Hunter Biden. Men selv om republikanske politikere har ønsket en spesialetterforskning av Hunter Biden, har utnevnelsen av dette nå skapt blandede reaksjoner hos republikanske politikere. Mange av dem mener at David Weiss, som nå er utnevnt, ikke er den rette. De mener han ikke er uavhengig etter avtalen som ble diskutert med Hunter Biden.

Når en spesialetterforsker nå er utnevnt, kan det bety at sakene mot Hunter Biden vil rulle og gå i mange måneder og skape mye oppmerksomhet, noe som vil være negativt for Joe Biden før presidentvalget i 2024.

– Dette vil uten tvil ha betydelige følger for kampanjen for gjenvalg. Biden og hans team vil stadig stå overfor faren for å bli brakt ut av fatning og miste fokus. Hver gang noen blir utspurt av en storjury eller blir stevnet i Hunter Biden-saken, vil pressen stille spørsmål. Biden vil snakke om økonomien, våpenlover og nasjonal sikkerhet. Det vil han nok få mindre mulighet til, sier en erfaren demokrat til Reuters.

Fra før av er det også utnevnt spesialetterforsker i saker mot Donald Trump, som ligger an til å bli republikanernes kandidat ved valget i 2024.

Den fjerde tiltalen kom mandag, da Trump ble tiltalt for forsøk på å omgjøre valgresultatet i delstaten Georgia i 2020.


Mer fra Dagsavisen