Verden

Global oppvarming raskt på vei mot 1,5 grader

Den globale oppvarmingen vil trolig midlertidig passere grensen på 1,5 grader i løpet av de neste fem årene, ifølge en ny FN-rapport.

Sannsynligheten anslås til 66 prosent av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

Dette betyr ikke nødvendigvis at 1,5-gradersmålet reelt sett ryker. I så fall må den globale temperaturen bli liggende over denne grensen mer permanent.

At det ligger an til at grensen brytes midlertidig, er likevel historisk. Dette har aldri før blitt ansett som sannsynlig innenfor en periode på fem år.

Sannsynligheten ble anslått til 48 prosent av WMO i fjor. For ti år siden var det tilsvarende tallet 10 prosent.

At grensen nå raskt rykker nærmere, skyldes delvis at værfenomenet El Niño trolig er på vei. Dette bidrar til en midlertidig temperaturøkning som kommer i tillegg til den gradvise menneskeskapte globale oppvarmingen.

– El Niño kombinert med menneskeskapte klimaendringer vil løfte de globale temperaturene inn i ukjent territorium, sier WMO-sjef Petteri Taalas.

Verdenssamfunnet har satt som mål at den globale oppvarmingen ikke skal overstige 2 grader – og helst ikke passere 1,5 grader. Målsettingene er nedfelt i Parisavtalen fra 2015.


Mer fra Dagsavisen