Verden

Dyrking av sukkertare skal bidra til karbonfangst

Sukkertaren er listet som en truet art. Forskere rundt om i verden ser imidlertid at tangen har egenskaper som gjør at den kan lagre karbon. Nå skal det lages sukkertarefarmer både i Nordsjøen og utenfor trøndelagskysten.

De siste årene har forskere fått øynene opp for sukkertaren som et hjelpemiddel i kampen mot karbonet. Det ser ut til at tangen kan binde karbon i samme skala som det regnskogen kan, skriver The Guardian.

North Sea Farmers, en ideell bransjeorganisasjon for den europeiske tang- og tareindustrien, står bak et nytt tareprosjekt i Nordsjøen.

I februar fikk prosjektet 16,6 millioner kroner av selskapet Amazon til å bygge den første sukkertarefarmen og gjennomføre ett års forskning på karbonreduksjon gjennom tareoppdrett utenfor kysten av Nederland, skriver North Sea Farmers på sine hjemmesider.

85.000 arbeidsplasser?

Tanken er å utvikle metoder for dyrking og høsting av tang i stor skala mellom de tusenvis av turbinene som bygges på grunt vann på kontinentalsokkelen, som nå ikke kan brukes til kommersielt fiske.

– Potensielt kan det skapes inntil 85.000 nye arbeidsplasser i den europeiske tangsektoren, om man oppretter farmer over hele Nordsjøen og bruker plassen mellom vindparkene på nytt, sier Eef Brouwers, leder for jordbruk og teknologi hos North Sea Farmers.

Lignende prosjekt i Norge

I 2022 signerte forskningsinstituttet Sintef og selskapene DNV, Equinor og Lundin en avtale om å realisere det som da var verdens første pilotprofsjekt for naturbasert karbonfangst til havs.

Karbonfangst er nødvendig for at verden skal nå klimamålene og begrense global oppvarming i tråd med Parisavtalen, skrev Sintef i en pressemelding som kom i forbindelse med signeringen av avtalen i fjor.

– For å løse de store klimautfordringene verden står overfor trengs mye forskning for ikke bare å redusere utslippene av CO2, men også å fjerne utslipp fra havet og atmosfæren. Dette er et konsept der mulighetene for oppskalering er store. Sammen med sterke partnere jobber vi for å komme frem til løsninger raskt som kan gjøre en reell forskjell i klimakampen, sa administrerende direktør i Sintef Ocean, Vegar Johansen.

Pilotprosjektet skal vare ut 2024, og fra 2025 skal prosjektet etter planen over i en kommersiell oppskaleringsfase med et eller flere større anlegg utenfor Trøndelagskysten. Målet er da å demonstrere oppskalerbar teknologi med potensiale for karbonfangst av industriell skala, ifølge Sintef. Prosjektet disponerer over 30 millioner kroner over tre år.

---

Slik binder sukkertaren karbon

  • Store mengder sukkertare dyrkes på lange liner som festes i bøyer, og sjøsettes i havoverflaten.
  • Anleggene plasseres i områder med gode, naturgitte forutsetninger for taredyrking.
  • Her vil taren ved hjelp av fotosyntesen utnytte sollyset, vokse og binde karbon fra atmosfæren. Dette er den samme prosessen som trær og planter gjør på land.
  • Etter omtrent seks måneder i havet har taren fanget maksimalt med CO2 og er klar for høsting og videre bearbeiding for lagring av karbonet.

Kilde: Sintef

---

Mer fra Dagsavisen