Verden

Mange storbyer risikerer vannmangel

Byer over hele verden – fra London til Beijing og New Delhi – står overfor økende fare for tørke som følge av klimaendringer, heter det i en ny rapport.

Det er den globale organisasjonen Christian Aid som står bak rapporten. Organisasjonen jobber for å støtte bærekraftig utvikling, utrydde fattigdom, støtte sivilsamfunnet og gi katastrofehjelp i Sør-Amerika, Karibia, Afrika og Asia.

Nå advarer de om at vannmangel vil prege mange storbyer framover, og at det er de fattige som vil lide mest. Det gjelder ikke minst i byer som Zimbabwes hovedstad Harare og Kabul i Afghanistan. Organisasjonen etterlyser et internasjonalt fond som kan betale for tap og skade som følge av klimaendringene.

I rapporten understrekes det at mindre enn 3 prosent av verdens vann er egnet til å drikkes, og det meste av vannet befinner seg isbreer og iskapper.

Bare 0,01 prosent av verdens vann er lett tilgjengelig for menneskelig bruk i innsjøer, elver og andre reservoarer.

– Samtidig økte den globale vannbruken med mer enn det dobbelte av befolkningsøkningen i løpet av det 20. århundre, understreker organisasjonen.

Vannmangel

Over halvparten av verdens befolkning bor i byer – og antallet er forventet å stige til 68 prosent innen 2050. Mange føler allerede belastningen av vannmangel. Klimaendringene vil forverre dette.

Cape Town i Sør-Afrika ble den første store byen i verden som gikk tom for vann, etter langvarig tørke i 2018. I New Delhi i India har folk måttet stå i kø for å skaffe seg vann midt i en brennende hetebølge.

London og Sørøst-England, i det beryktede regnfulle Storbritannia, kan gå tom for vann innen 25 år på grunn av tørke, ifølge eksperter i rapporten.

Klimaendringer vil øke hyppigheten og intensiteten av tørke i regionen. Med en voksende befolkning kan dette føre til alvorlig stress på den britiske hovedstadens aldrende vannforsyningssystem, heter det videre.

Også i grønne Oslo har innbyggerne fått kjenne på hva tørke fører til. Aldri før har det vært registrert en så tørr mars og april i Sørøst-Norge. Oslo kommune har derfor bedt innbyggerne spare på vannet på grunn av lav vannstand i drikkevannskilden Maridalsvannet – både på grunn av lite regn, men også på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fattige rammes hardest

I rapporten har man undersøkt muligheten for nødvendige vannforsyninger til 10 storbyer over hele verden – både vann til å drikke, til andre formål og nødvendig vanning i jordbruket – for matforsyning.

– Uten tiltak for å kutte klimagassutslipp og dempe den økende risikoen for klimarelatert tørke, vil de fattige bli verst rammet, advarer rapporten.

Byer er mer sårbare i fattige land ettersom de har færre ressurser til å tilpasse seg klimaendringer. Vannmangel kan føre til alvorlige konflikter, heter det i rapporten.

Økende tørke

Nushrat Rahman Chowdhury fra Christian Aid, som er medforfatter av rapporten, sier at det ikke er noe nytt med tørke, men at intensiteten og hyppigheten har økt de siste 30 årene på grunn av global oppvarming.

– Tørke utgjør en reell fare. Den truer liv og levebrød for noen av de fattigste menneskene i verden. For å ta tak i denne urettferdigheten trenger vi ikke bare utslippskutt, men også økonomisk støtte til de samfunnene som ikke selv har mulighet til å tilpasse seg situasjonen, sier hun.

– Dette er lokalsamfunn som har gjort minst for å forårsake klimakrisen. Vi må derfor få på plass et taps- og skadefinansieringssystem, sier hun, og legger til at dette vil være et viktig krav under FNs klimaforhandlinger i Egypt senere i år.

Saken fortsetter under videoen

Tredoblet sannsynlighet

Klimatolog Friederike Otto ved Grantham Institute for Climate Change and the Environment ved Imperial College London, gjennomførte en studie av 2018-tørken i Cape Town. Hun fant at klimaendringer tredobler sannsynligheten for at en slik tørke skal skje.

– Endret nedbørsmønster og høyere temperaturer er et resultat av klimagassutslipp. Det gjør tørke mer vanlig og mer alvorlig i mange deler av verden. Inntil vi når nullutslipp av klimagasser vil risikoen for tørke som truer byenes vannforsyning, fortsette å øke, advarer hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen