Verden

Klimaverstingen betong skal bli grønnere

Hvis betong var et land, ville det ha vært den tredje største utslipperen av klimagasser i verden. Grønn betong kan være en nøkkel i klimakampen.

Kun Kina og USA slipper ut mer klimagasser enn det fiktive landet betong. Materialet som er helt essensielt for byggeindustrien verden over, er en klimaversting. Men det jobbes med å gjøre betongen grønnere.

Sement er ett av de mest brukte materialene på jorda, og hvert sekund blir det i snitt brukt rundt 150 tonn sement for å lage betong. I alt produseres 14 milliarder kubikkmeter betong hvert år.

Alene utgjør produksjonen så mye som sju prosent av de globale CO2-utslippene, tre ganger så mye som luftfarten.

– Det er mer enn alle utslippene fra EU eller India, bare så vidt bak Kina og USA, sier Valérie Masson-Delmotte, en av rådgiverne til FNs klimapanel.

Dette stammer utslippene fra

Urbaniseringen skyter fortsatt fart i blant annet Afrika og Asia, så ingenting tyder på at det blir mindre etterspørsel etter betong med det første.

Sement er bindemiddelet som gjør grus og småstein til betong. Det lages hovedsakelig av klinkbrent stein eller leirer. Under oppvarmingen blir CO2 produsert i stor skala.

I produksjonen av ett tonn sement dannes det omtrent like mye CO2. Denne kjemiske reaksjonen, som har vært mer eller mindre den samme siden sement først ble utviklet for over 200 år siden, står for 70 prosent av sektorens utslipp.

Resten kommer fra energien som kreves for å fyre opp smeltekammeret.

Vil bli karbonnøytral

Betongindustrien har som mål å bli karbonnøytral innen 2050, og i oktober ble det vedtatt at utslippene skal kuttes med 25 prosent innen 2030. Det vil utgjøre fem milliarder tonn CO2 i løpet av et tiår.

For å nå målet er industrien i stor grad avhengig av teknologier som karbonfangst og -lagring (CCS), som ennå ikke er på plass i en betydelig skala.

Industrien har også foreslått å gjenvinne gammel betong og benytte biobrensel i smelteovnene.

Statlige giganter som Kinas nasjonale byggematerialselskap har lovet å ta del i industriens vei mot å bli karbonnøytral.

Flere selskaper jobber med å finne løsninger på utslippsproblemene. Amerikanske Solidia vil fange CO2 og bruke det til å tørke betongblandingen, noe som også gjør at det kreves mindre vann i produksjonen.

I Canada ser CarbonCure på hvordan man kan sprøyte inn flytende CO2 i betong for å lagre det der.

Saken fortsetter under videoen

Drives av oppstartsbedrifter

Andre selskaper forsøker å lage en ny og grønnere type sement ved å bruke resirkulerte materialer. En drøy firedel av betongen i Storbritannia produseres nå på denne måten.

Det er ventet at de store produsentene vil vente med å gå over til den nye teknologien til den er mer utprøvd. Selskapene viser også til at det vil ta tid å modernisere produksjonsutstyret.

Derfor er det mindre oppstartsbedrifter som nå leder an. En av dem er Hoffman Green Cement, som lager sement i Frankrike fra industrielt avfall som slam, slagg og aske fra kullforbrenning.

Selv med en prislapp på omtrent 250 kroner per kvadratmeter er etterspørselen etter produktet stor, sier selskapets stifter Julien Blanchard.

– Sementindustrien vil kvitte seg med utslippene innen 2050. Med vår løsning kan vi starte allerede nå, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen