Verden

The Guardian: Dronning Elizabeth jobbet i skjul for å slippe unna klimalovgivning

Skotske myndigheter foreslo klimalovgivning med hjemmel for å inndra land, men før saken kom opp i parlamentet hadde dronningen, på bakrommet, sikret lukrative unntak for seg selv.

Dronningens advokater drev skjult lobbyvirksomhet for å endre utkastet av en lov i det skotske parlamentet, ifølge dokumenter avisa The Guardian har fått innsikt i.

Formålet med endringen var å unnta dronningens private landområder fra et initiativ ment til å kutte karbonutslipp.

Dronningen er en av Skottlands største landeiere, og unntaket betyr at hun er den eneste personen i landet som ikke er pålagt å tilrettelegge byggingen av rørledninger ment til å varme opp bygninger med fornybar energi.

Grønne tvangskjøp

Skottlands regjering har sagt at loven, kjent som «heat networks bill», er sentral i å bekjempe klimakrisa og at den vil bidra til å kutte utslipp og skape grønne jobber.

Den skal gjøre det mulig å bygge rørledninger for å varme opp boligområder og næringsklynger ved bruk av fornybar energi, heller enn separate gassbrennere.

Et virkemiddel er å gi selskaper og offentlige myndigheter mulighet til å inndra land fra landeiere gjennom tvangskjøp. Da loven ble lagt frem av energiminister Paul Wheelhouse, var imidlertid dronningens eiendommer unntatt fra loven gjennom et tillegg i loven, foreslått av Wheelhouse selv.

I bakgrunnen hadde dronningens advokater drevet lobbyvirksomhet for sikre unntaket, viser dokumentene.

Dokumentene er avdekket av Lily Humphreys, en utreder for partiet Skottish Liberal Democrats, gjennom et innsynsregelverk. De viser at advokater for kongehuset grep inn i lovgivningsprosessen så nylig som i februar.

Nicola Sturgeon, Skottlands førsteminister, leder regjeringen som har fremmet lovforslaget.

Dronningens samtykke

Dronningens advokater sikret unntaket fra loven gjennom en parlamentarisk prosedyre kalt «Queen’s consent», eller «dronningens samtykke».

Denne prosedyren finnes i Samvelderikene, og kommer til anvendelse der lovforslaget påvirker de kongelige prerogativene eller kongelige interesser, som blant annet eiendom.

Selv om samtykket alltid innvilges, har prosedyren vært tatt i bruk av kongehuset ved flere anledninger, for å gjennomgå lovgivning før det britiske og skotske parlamentet, og tilrettelegge for endringer som er fordelaktige for dronningen, ifølge The Guardian.

I dette tilfellet grep dronningens advokater inn etter at skotske myndigheter tok kontakt med kongehuset 12. januar og ba om dronningens samtykke til å fremme loven. Samtidig ble det opplyst om lovens hensikt og virkemidler.

Den 3. februar registrerte tjenestemenn som jobbet for energiminister Wheelhouse at dronningens advokater uttrykte bekymring for lovforslaget. Det ble også registrert at Wheelhouse hadde gått med på å endre lovforslaget og godtok «foreslåtte endringer som adresserte bekymring fra dronningens advokater».

– Burde gi alvorlige bekymringer

Selv sier kongehuset at dronningens samtykke bare er en «rent formell» del av den parlamentariske prosessen.

The Guardian har imidlertid i en lengre gjennomgang av dronningens samtykke, avslørt at dronningen har jobbet for endringer av lover knyttet til blant annet veisikkerhet, arv, utleie av land og muligheter for å skjule sin private formue.

Avsløringene viser også at dronningen har gjennomgått hele 67 lover før det skotske parlamentet kunne vedta dem.

The Guardians avsløringer førte til at mer enn 65.000 mennesker underskrev en kampanje med krav om å gjennomgå prosedyren med dronningens samtykke.

Adam Tucker, en foreleser innen statsrett ved Universitetet i Liverpool, skrev tidligere i år at prosessen er mer enn bare en formalitet og at avsløringen «burde gi alvorlige bekymringer om praksisens fortsatte eksistens».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen