Verden

Her står de mellom 30 og 34 år sist i vaksinekøen – vurderes også i Norge

Danmark har gjort det Norge vurderer: Å dytte de aller yngste foran i koronavaksinekøen når de aller eldste gruppene er vaksinert. I Danmark havner personer mellom 30 og 34 år sist.

Det er foreløpig ikke besluttet i Norge hvordan koronavaksinen skal tilbys til friske personer i alderen 18–44 år. Men det vurderes å gå vekk fra «de eldste først»-strategien som man nå følger for de eldste aldersgruppene. Folkehelseinstituttet vurderer om man skal vaksinere aldersgruppene som sprer mest smitte før de som er noe eldre, bekreftet smitteverndirektør Geir Bukholm til VG tidligere i april.

– Ja, vi vil vurdere det på nytt når vi har vaksinert de i risikogruppene som har størst risiko for veldig alvorlig sykdom. Vi kan for eksempel vurdere å vaksinere de unge som er mest aktive i samfunnet før de eldre. Vi kommer til å gjøre den vurderingen når vi nærmer oss at de over 45 år er vaksinert, sa Bukholm til VG.

30-34-åringer sist

I Danmark har man allerede satt opp en slik aldersprioritering, der de yngste kommer tidligere inn i køen. Men Danmarks strategi innebærer likevel ikke at personer i 40-årene havner bak 20-åringene.

Strategien innebærer at etter at alle over 50 er vaksinert, vil de neste gruppene være en kombinasjon av de eldste under 50 (som har størst risiko for alvorlig koronasykdom blant de resterende) og de aller yngste, hvor man ser at smittespredningen er større enn blant dem som er noe eldre.

I praksis betyr det at gruppen mellom 30 og 34 år i Danmark kommer aller sist.

Dette er prioriteringsrekkefølgen i Danmark når man er ferdig med de eldste (over 50) og mest sårbare, ifølge den danske Sundhedsstyrelsen (alle gruppene under defineres innunder gruppe 10 som er den siste gruppen som skal vaksineres):

  • Personer på 16–19 år + 45–49 år (fødselsårgang 2002-2005 og 1972–1976).
  • Personer på 20–24 år + 40–44 år (fødselsårgang 1997-2001 og 1977–1981).
  • Personer på 25–29 år + 35–39 år (fødselsårgang 1992-1996 og 1982–1986).
  • Personer på 30–34 år (fødselsårgang 1987-1991).

En lignende løsning er blant mulighetene som vurderes også i Norge, bekrefter overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) overfor Dagsavisen.

På spørsmålet om hvorvidt det er sannsynlig at Norge kan følge en lignende aldersprioritering for dem under 45, der man kombinerer de eldste/yngste under 45 suksessivt til man står igjen med dem mellom 30-34, svarer Aavitsland dette på e-post:

– Det er ett av alternativene som vurderes nå, og som vil bli omtalt i vårt innspill til departementet senest 11. mai.

Aavitsland sier at Norges strategi blir offentliggjort etter at helsedepartementet har vurdert FHIs innspill.

Gruppene under 45 år begynnes på etter at alle over 45 har fått første dose, bekrefter Aavitsland overfor Dagsavisen.

I FHIs nye vaksinestrategi skal det også vurderes om Oslo og andre områder med høy smitte skal få flere vaksiner enn andre områder, og om man kan vente 12 uker mellom første og andre dose, i stedet for seks, som man opererer med nå.

Vil hindre spredning

Danmarks valg av vaksinestrategi begrunnes slik:

– Prioriteringen bygger på en helsefaglig vurdering av hvordan man best beskytter de mest sårbare innbyggerne og frontpersonale og samtidig sikrer at smittespredningen bremses, skriver Sundhedsstyrelsen i sin oversikt.

Sundhedsstyrelsen, som tilsvarer Folkehelseinstituttet i Norge, underbygger dette videre:

– For personer under 50 år betyr alder mindre for risikoen for alvorlig sykdom, men den er der fortsatt. Derfor vekter vi fortsatt alder i prioriteringen av undergrupper innenfor gruppe 10. I gruppe 10 prioriterer vi imidlertid også de yngste grupper, fordi det er her smittespredningen er størst – det er derfor fra aldersgruppene 15–19 år, 20–24 år og 25–29 år at flest av de smittede kommer fra samlet sett i hele epidemien.

En studie publisert i mars viste at vaksinene fra Pfizer og Moderna gir en beskyttelse på 90 prosent mot koronainfeksjon etter to doser, og 80 prosent etter en. Dette ble mottatt som svært gode nyheter, da man tidligere har vært usikker på i hvor stor grad vaksinene hindrer smitte, og ikke bare forebygger sykdom. Siden det ser ut til at vaksinerte i liten grad blir smittet, kan de heller ikke spre viruset.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen under et besøk til et vaksineringssenter i Roskilde tidligere i april.

I Danmark er ungdom mellom 16 og 18 inkludert i vaksineringsplanen, mens oversikten i Norge så langt bare går ned til 18 år. Vaksinen fra Pfizer/BioNTech er godkjent i EU for personer ned til 16 år. I Norge har man så langt bare åpnet for vaksinering av ungdom ned til 16 år hos unge med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen.


Mer fra Dagsavisen