Verden

Dette står øverst på agendaen for Biden

Korona, økonomi, klima: Joe Biden har varslet en rekke saker som vil prioritert fra dag én. Her er noe av det som står øverst på agendaen når han tar over som president onsdag.

Da Donald Trump begynte som president, skrev han under på et ras av presidentordrer allerede første dag og i dagene som kom.  Det samme vil nå Joe Biden gjøre så snart han er innsatt som president onsdag.

National Guard troops reinforce security around the U.S. Capitol ahead of the inauguration of President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris, Sunday, Jan. 17, 2021 in Washington. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Under sterke sikkerhetstiltak skal Joe Biden innsettes som president onsdag 20. januar ved kongressbygningen i Washington, D.C. Foto: AP/NTB

Samtidig starter han det mer møysommelige arbeidet med å gjennomføre de mest prioriterte sakene på sin agenda, og som vil kreve behandling i Kongressen.

Les også: Fire år med Trump: Dette skjedde med løftene hans

Kjapt og enkelt først

Dette er noe av det Biden vil gjøre umiddelbart etter innsettelsen:

* Oppheve forbudet mot innvandring fra en gruppe navngitte muslimske land, som Trump har innført som president.

* Melde USA inn i Paris-avtalen igjen –  den globale klimaavtalen om å kutte utslipp som Trump meldte landet ut av.

* Innføre som obligatorisk å ha på seg munnbind når man oppholder seg på føderal eiendom og når man reiser mellom stater med buss, tog og fly.

* Forlenge pausen for tilbakebetaling av studielån.

* Innføre tiltak for å hindre at folk som sliter under pandemien, blir kastet ut av boligene sine.

* Å fjerne den såkalte «global gag rule», munnkurvregelen er også ventet å bli en av Bidens første tiltak. Regelen har stanset amerikansk pengestøtte til organisasjoner som tilbyr eller gir informasjon om abort, både i USA og i verden for øvrig.

* Gjeninnføre miljøkrav og reguleringer som Barack Obama innførte og som Trump avviklet.

Vil merkes langt utenfor USA

Presidentordrer krever ikke vedtak i Kongressen og er derfor fort gjort å innføre, men kan samtidig være langt mindre «varige» nettopp fordi de kan endres med et pennestrøk av neste president.

Samtidig kan de ha enorme ringvirkninger også utenfor USA. Å få USA inn i Paris-avtalen igjen vil innebære at USA igjen blir med på internasjonale forpliktelser rundt utslippskutt. Det er i tråd med Joe Bidens løfte om å få USA med i internasjonalt samarbeid igjen på en rekke områder, etter at Trump gikk motsatt vei.

Et annet eksempel er den globale munnkurvregelen, som har rammet millioner av mennesker verden over siden Trump innførte den da han ble president for fire år siden.

Trump sørget for at USA stanset all finansiering til organisasjoner som «aktivt fremmer abort som prevensjonsmetode». Det vil i praksis si alle som driver arbeid som kan ha med abort å gjøre, inkludert organisasjoner som driver rådgivning eller gir informasjon om hvordan man kan få tatt en trygg abort. Dersom disse ikke sluttet med dette, mistet de pengestøtten fra USA, også selv om de amerikanske pengene kun ville gått til arbeid som ikke er relatert til abort.

Regelen har vært et enormt tilbakeslag for arbeidet for reproduktiv helse, mener mange som jobber på dette feltet.

Les også: Dagsavisen på bakken i Mosambik: Slik endret Trump alt med et pennestrøk med «global gag rule»

Tre hovedmål på 100 dager

Joe Biden har lansert et utvalg saker han vil gi høy prioritet med en gang han blir president.

Han har selv pekt ut tre ting som vil står øverst på listen de første 100 dagene: Munnbind, vaksinering og å åpne skolene.

Dette er noe av det som står tidlig på agendaen: 

Takle koronaepidemien

I koronapandemien er Bidens viktigste budskap er at han ønsker å lytte til vitenskapen, og at myndighetenes helsetiltak må være basert på rådene fra helseeksperter. Han vil dessuten at føderale myndigheter skal ta et større ansvar for hele krisehåndteringen enn det man ser i dag.

Han ønsker å øke koronatestingen og smittesporingen. Han vil at alle skal få gratis testing og behandling, og at alle får tilgang på en vaksine når den kommer. Han ønsker klare og utvetydige nasjonale retningslinjer for koronahåndtering og tiltak.

Biden planlegger flere tusen nye vaksinesentre. Minst 100 millioner vaksinedoser skal settes i løpet av de 100 første dagene, har Biden lovet.

– Det vil bli en av de vanskeligste og dyreste operasjonelle utfordringer i vår nasjons historie, sier Biden selv om det ambisiøse målet.

Han ønsker også å gjøre det til en nasjonal prioritet å åpne skolene igjen for barn og unge innen de første 100 dager. Med dette krever at stater og byer innfører strenge tiltak som følges, innrømmer Biden selv. Det er lokale og regionale myndigheter som styrer tiltakene.

Les også: Slik skal Biden og de andre deltakerne beskyttes under innsettelsesseremonien onsdag

Gjenreise økonomien

Dette er umiddelbart en del av håndteringen av koronapandemien. Blant annet vil han tilføre penger fra sentralt hold til delstater og lokale myndigheter, slik at de er bedre rustet til å takle krisen, ikke minst de økonomiske konsekvensene av den.

I forrige uke la han fram en økonomisk handlingsplan på 1.900 milliarder dollar for å gjenreise økonomien etter koronapandemien. Det tilsvarer over 16.000 milliarder kroner.

Planen innebærer penger til punktene over, som vaksinering, testing og trygg åpning av skoler. Biden vil i tillegg blant annet øke støtten til enkeltpersoner økes fra 600 til 2.000 dollar. Den føderale minstelønna økes til 15 dollar i timen.

Etter at Joe Biden har tatt over som president lover han å legge fram nok en økonomisk handlingsplan for et kriserammet USA. Den planen har som mål å øke sysselsettingen i landet og støtte amerikansk industri.

– Vi skal bruke skattebetalernes penger til å gjenreise USA. Vi skal kjøpe amerikanske produkter, støtte millioner av amerikanske industrijobber og øke vår konkurransekraft i en stadig mer konkurransedyktig verden, sa Biden da han la fram sin første økonomiske plan.

Å skaffe jobber og bygge opp økonomien er målet med Bidens plan «Build back better», som er en bærebjelke i hans program og som omhandler langt mer en gjenreisning i koronakrisen. Den innebærer blant annet planer som skal sikre nye arbeidsplasser i industri og teknologi, og også enorme investeringer i infrastruktur som veier, broer og skoler.

Innvandringsreform

Allerede i sine første dager i Det hvite hus har Joe Biden planer om å sende en omfattende innvandringsreform til Kongressen, ble det meldt forrige uke.

Ifølge folk som er i kontakt med teamet til Biden og Kamala Harris, inkluderer reformpakken en mulig vei til statsborgerskap for 11 millioner innvandrere som er ulovlig i USA, meldte NTB. Pakken omfatter også en raskere vei til statsborgerskap for flere hundre tusen unge som kom ulovlig til USA som barn, og som i dag nyter en viss beskyttelse under DACA-reglene.

Takle klimakrisen

Presidentordrene rundt klima, som å bli med i Paris-avtalen igjen og innføre klimareguleringer, vil være de første skritt i retning av Bidens satsning på klimatiltak. Disse kan som nevnt gjøres umiddelbart.

– Det er viktig, fordi presidentordrene gir en retning til etatene om hva prioriteringene er for regjeringen, sier Michael Burger, direktør ved Sabin Center for Climate Change Law ved Columbia University til The New York Times.

Biden har lagt fram planen «Clean Energy Revolution» om hvordan klimakrisen skal takles. Han ønsker at USA blir en supermakt for ren energi, med mål om at landet skal ha en økonomi som er basert på 100 prosent ren energi. Han vil gjøre USA utslippsfritt innen 2050 gjennom store investeringer i fornybar energi.

Disse store målene krever lovvedtak i Kongressen, noe som er et langt større lerret å bleke for Biden. At Demokratene får kontroll i Senatet gjør at det kan være mulig å få gjennom en omfattende klimalov, men det er fortsatt ikke gitt at det skjer, påpeker eksperter.

Les mer om Bidens planer: Dette vil Biden gjøre som president

Mer fra Dagsavisen