Verden

Flere krever valgreform i USA

Nok en gang har det amerikanske presidentvalget ført til en debatt om valgsystemet. Hva er greia, egentlig?

– Uansett hvem som vinner, er det på tide å bli kvitt valgmannskollegiet. 

Det skriver Katrina vanden Heuvel, kommentator for The Washington Post.

Ordene hennes er illustrerende for debatten som nok en gang har blusset opp om det amerikanske valgsystemet, i det spesielle valgåret 2020.

Velges ikke (direkte) av folket

Først kort om systemet:

* Valgmannskollegiet er forsamlingen som velger USAs president og visepresident hvert fjerde år.

* Presidenten velges altså ikke direkte av folket, men av 538 valgmenn utpekt av de 50 delstatene og hovedstaden Washington. Valgmennene har på forhånd avgitt løfte om å stemme for en kandidat fra et spesifikt parti.

* Antall valgmenn er ujevnt fordelt mellom delstatene etter innbyggertall, og noen stater er derfor mer avgjørende enn andre. Nesten alle delstatene har siden 1880-årene fulgt prinsippet «vinneren tar alt» – der den kandidaten som får flest stemmer, får alle valgmennene. Unntakene er Maine og Nebraska, som deler opp valgmennene etter stemmenes forholdsmessighet.

* For å vinne presidentvalget trengs det støtte fra 270 valgmenn.

Hold deg oppdatert: Siste nytt om valget i USA

Vil hindre «bytyranni»

USA har med andre ord et grunnleggende desentralisert valgsystem. Det skal forhindre «bytyranni», altså at de store byene får mest å si for utfallet av valget. 

Kritikerne mener imidlertid at valgprosessen legger for mye vekt på de såkalte vippestatene og at systemet neglisjerer flertallets vilje.

Med dette systemet er det nemlig mulig å oppnå det mange fortsatt vil kalle det viktigste embetet i verden, uten å få et flertall av stemmene. 

Dette har skjedd fem ganger i amerikansk historie, sist i Bush mot Gore i 2000 og Trump mot Clinton i 2016. Clinton fikk som kjent nesten 3 millioner flere enn stemmer enn Trump nasjonalt for fire år siden.

Faktisk er det matematisk mulig å vinne valgmannskollegiet med mindre enn 22 prosent av stemmene nasjonalt. Dét har imidlertid aldri skjedd tidligere. 

Les også: Korona-offer valgt inn i politikken

Bevegelsen mot valgmannskollegiet

De siste årene har det vokst frem en bevegelse kalt National Popular Vote. Gruppen er organisert som et non-profit selskap som aktivt arbeider for valgreform.

De har tre argumenter for å avskaffe valgmannskollegiet:

* Den nasjonale vinneren av flertallets stemme bør bli president

* Én person, en stemme

* Kandidatene bør ha en grunn til å drive valgkamp i alle 50 stater – ikke kun fokusere på vippestatene

Det er i det hele tatt flere som snakker om å reformere valgsystemet nå, enn før.

En Gallup-avstemning i september viste at 61 prosent av amerikanerne foretrekker å kvitte seg med valgmannskollegiet, ifølge USA Today

Den profilerte senatoren Elizabeth Warren – som selv stilte for å bli demokratenes presidentkandidat i nominasjonskampen i vår – er også en av de som vil avskaffe valgmannskollegiet:

– Kall meg gammeldags, men jeg synes den personen som får flest stemmer, skal vinne, har hun tidligere uttalt

Les også: Slaget om Amerika

Reaksjoner i år 

Årets valg har vist seg å bli svært jevnt mellom Donald Trump og Joe Biden i mange amerikanske delstater. I tillegg har det vært rekordhøy valgdeltakelse – den har ikke blitt registrert høyere på 120 år.

Over 70 millioner stemmer er avgitt for Biden, som nå har passert Barack Obamas gamle rekord og med det blitt presidentkandidaten som har fått flest stemmer i USAs historie. Biden vil dermed vinne flertallets stemme over Trump med god margin.

Likevel er det ennå ikke avgjort hvem som blir president. Det skaper reaksjoner blant amerikanske velgere. 

Artisten Bree Newsome Bass skriver på Twitter:

– Nok en gang, at vi ikke har erklært en vinner når en av kandidatene leder nasjonalt med tre millioner stemmer, fordi alt kommer an på hvordan noen få tusen mennesker stemte i et par stater, gir ingen mening.

Katrina vanden Heuvel i Washington Post istemmer, og påpeker i en kommentar:

– Under valgmannskollegiet har en velger i Wyoming nesten fire ganger så stor makt som en velger i California. 

Den amerikanske komikeren Elayne Boosler tar også til Twitter, og skriver:

– Det er åpenbart at vi må kvitte oss med valgmannskollegiet når det fortsatt er en neglbiter når en fyr leder med tre millioner stemmer.

Mer fra Dagsavisen