Verden

Israel varsler annektering av okkuperte områder i juli

Israels nye samlingsregjering begynner annekteringen av den okkuperte Vestbredden 1. juli. Det blir dødsstøtet for en tostatsløsning, mener Kirkens Nødhjelp.

Sola  20180115.
Solamøtet/NHOs næringspolitiske konferanse i Rogaland. 
Teknologiskiftet kommer raskt, og gir store og varige endringer på hele det økonomiske systemet, på det private markedet, samarbeidet mellom offentlig og privat sektor og på måten vi lever livene våre. Hvor er Rogaland i dette store bildet, hvordan ser våre bedrifter på de endringene som allerede er i gang, og de som kommer på kort og lengre sikt? Dette er noen av spørsmålene som blir reist på Solamøtet 2018. 
Generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten på Solamøtet. 
Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Av Eirik Husøy

– En ytterligere og planlagt annektering av palestinsk land vil være et alvorlig hinder for fred mellom Israel og Palestina og et dødsstøt for en tostatsløsning, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og opposisjonsleder Benny Gantz inngikk mandag en avtale om å danne det de omtaler som en kriseregjering.

Ifølge avtalen skal store deler av den israelskokkuperte Vestbredden annekteres, og annekteringen begynner alt 1. juli.

Analyse: Fra drøm til mareritt for palestinerne (+)

Ønsker norsk fordømmelse

Høybråten mener norske myndigheter må gå i bresjen for en tydelig internasjonal avvisning, fordømme den israelske regjeringens plan i klare ordelag og fortsatt bidra til en fredelig løsning på konflikten.

– Norge har tidligere vært tydelige på at de israelske bosetningene er ulovlige i forhold til folkeretten, og et alvorlig hinder for å kunne komme fram til en varig fredsløsning som ivaretar palestinernes rettigheter, sier Høybråten.

Han uttrykker også bekymring for den humanitære situasjonen i Palestina som er forverret av spredningen av koronaviruset.

Les også: Flyktninghjelpen: Israel river palestinske sanitetsanlegg tross koronautbrudd

Vil føre til ustabilitet

Palestina fordømmer planene om annektering og FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner slått fast at Israels okkupasjon av Vestbredden er ulovlig.

Palestinernes president Mahmoud Abbas fordømmer også USAs utenriksminister Mike Pompeo, som onsdag sa at det er helt opp til Israel om de vil annektere Vestbredden.

Abbas gjentar at en israelsk annektering vil føre til økt ustabilitet i regionen.

– Disse uttalelsene gir grønt lys for den israelske regjeringens fortsatte bosetningsaktiviteter og annektering av palestinsk land, som er et brudd på alle internasjonale lover og konvensjoner. Det vil ikke skape fred, sier en talsperson for Abbas til det palestinske nyhetsbyrået Wafa.