Verden

FN: Koronaviruset kan rasere utviklingsland

Koronapandemien kan komme til å koste utviklingsland over 2.300 milliarder kroner, og nær halvparten av arbeidsplassene i Afrika kan gå tapt, advarer FN.

Av Nils-Inge Kruhaug

FNs utviklingsprogram (UNDP) la mandag fram sin plan for å møte pandemien, som har skapt krise i mange rike land, men som kan resultere i katastrofe i mange utviklingsland og kaste millioner av nye mennesker ut i fattigdom.

Opptil 75 prosent av befolkningen i de minst utviklede landene mangler tilgang til såpe og vann, som er helt nødvendig for å hindre smittespredning, advarer UNDP, som ber om drøyt 5 milliarder kroner for å bistå de rundt 100 mest sårbare landene.

Tomme gater og torg: Vi skal holde oss hjemme. Ingen vet hvor lenge (Dagsavisen+)

Mat og menneskerettigheter

Koronapandemien kan ødelegge økonomier, føre til kraftig økning i fattigdom og ulikhet og gjøre det svært vanskelig å nå FNs bærekraftmål, frykter UNDP.

Viruset kan få følger for alt fra matsikkerhet til menneskerettigheter i mange land, og alt fra helsevesen til utdanningssystemer kan komme til å bryte sammen av belastningen.

– Denne pandemier er en helsekrise, men ikke bare en helsekrise. For store deler av verdens befolkning vil pandemien etterlate dype arr, sier UNDPs leder Achim Steiner.

– Uten støtte fra det internasjonale samfunnet risikerer vi en massiv tilbakegang i den utviklingen som har funnet sted de siste tiårene. Det er snakk om en hel tapt generasjon, som om de ikke mister livet, kan bli offer for store tap av rettigheter, muligheter og verdighet, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Uklart hvor mange

UNDP jobber tett sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) for å bistå land, både med å møte pandemien og med å ruste seg for den gjenoppbyggingen som vil kreves på sikt.

I første omgang dreier det seg om ressurser for å stoppe smittespredning, samt medisinsk utstyr og lønn til helsearbeidere som må ta seg av de syke.

Koronaviruset er til nå påvist hos 725.000 mennesker i 199 land og territorier. I hvor stor grad det har spredt seg i Afrika, Latin-Amerika og folkerike asiatiske land som India, Bangladesh og Indonesia, er uklart.

Antallet påviste smittetilfeller der er fortsatt relativt lavt, men det samme er antallet som er testet.