Verden

Å spise dette kan øke risikoen for Alzheimers med 75 prosent

En japansk undersøkelse har funnet ut at de med høye transfettverdier i blodet har mellom 50% til 75% større risiko for å få Alzheimer eller annen form for demens enn folk med normale verdier.

Doughnuts from Dunkin" Donuts, French fries from McDonalds and fried chicken from Kentucky Fried Chicken are displayed 27 September 2006 in Miami, Florida. Three years after New York City banned smoking in restaurants, health officials are talking about prohibiting something they say is almost as bad, artificial trans fatty acids. The New York City health department announced a proposal 27 September that would bar cooking at any of the city's 24,600 food service establishments using ingredients that contain the artery-clogging substance, commonly listed on food labels as partially hydrogenated oil which would create a huge problem for national fast food chains. Artificial trans fats are found in some shortenings, margarine and frying oils and turn up in foods from pie crusts to French fries to doughnuts. AFP PHOTO/ROBERT SULLIVAN

En japansk studie av 1600 kvinner og menn viser at de som har i seg mye transfett har 50-75 prosent større sjanse for å få Alzheimers eller andre former for demens. Det kommer frem i en ny undersøkelse presentert i tidsskriftet «Neurology», skriver CNN.

I undersøkelsen har de 1600 japanske kvinnene og mennene blitt testet for transfett-innhold i blodet ved starten av studien, samt at diettene deres ble analysert.

Bygger under tidligere bevis

Etter at forskerne justerte resultatene for andre faktorer som kan føre til Alzheimers og demens, som for eksempel høyt blodtrykk, røyking og diabetes, fant forskerne etter ti år ut at de to gruppene som hadde høyest konsentrasjon av transfett i blodet hadde mellom 52 prosent og 74 prosent større sannsynlighet for å utvikle Alzheimers.

– Studien brukte blodmarkørnivåer av transfett, i stedet for mer tradisjonelt brukte diettespørreskjemaer, noe som øker den vitenskapelige gyldigheten av resultatene, sier nevrolog Richard Isaacson.

Han er direktør ved den forebyggende Alzheimers-klinikken på Weill Cornell Medicine i New York.

– Denne studien er viktig ettersom den bygger på tidligere bevis på at inntak av transfett i kosten kan øke risikoen for Alzheimers demens, sier Isaacson videre.

WHO vil fjerne kunstig transfett innen 2023

Transfett finnes naturlig i tarmene hos noen dyr, som gjør at matvarer fra disse dyrene – som regel melk og kjøttprodukter, kan inneholde små mengder transfett. De aller fleste får imidlertid i seg kunstig framstilt transfett, som dannes når man gjennom en kjemisk prosess tilsetter hydrogen til vegetabilsk olje.

Frityrfett som benyttes i gatekjøkken og fastfood-bransjen, i tillegg til frityrlaget som omgir frossenvarer som fiskepanetter, schnitzler og lignende i tillegg til bakefett i kjeks, kaker og annet bakverk med lengre holdbarhetsdato er eksempler på produkter som inneholder transfett.

Verdens helseorganisasjon, WHO, kom i mai med en pressemelding der de skrev at 500.000 dødsfall årlig kan tilskrives hjertesykdommer som følge av inntak av transfett og organisasjonen jobber for å fjerne kunstig fremstilt transfett innen 2023.

Pål Karstensen

Pål Karstensen

Frontsjef og journalist i sportsredaksjonen