Verden

2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år

De siste fem årene var samlet den varmeste femårsperioden siden man begynte med varmeregistreringer for 150 år siden

Av Birgitte Iversen

Det kommer fram i en fersk rapport fra Verdens meteorologiske organisasjon (WMO).

Foreløpige beregninger som ble offentliggjort søndag, viser at snittemperaturen i perioden var 1,1 grader varmere enn snittet i førindustriell tid (1850-1900). Sammenlignet med den forrige femårsperioden økte snittemperaturen med 0,2 grader.

Tegnene på og virkningen av klimaendringene – slik som økt havnivå, issmelting og ekstremvær – økte også i løpet av siste femårsperiode, ifølge rapporten.

Les også: Her begraver de isbreen

Tallene blir offentliggjort dagen før klimatoppmøtet under FNs høynivåuke i New York, der FNs generalsekretær António Guterres vil presse på for å få medlemslandene til å øke sine kuttmål for drivhusgasser.

For å nå målet om togradersmålet, det vil si å hindre at temperaturen på kloden øker mer enn 2 grader innen 2100 sammenlignet med førindustriell tid, må innsatsen for å kutte i drivhusgasser bli tredoblet, sier WMOs direktør Petteri Taalas.

Istedenfor å falle, har også andelen karbondioksid i atmosfæren vokst med 2 prosent i 2018 og er nå kommet opp i 37 milliarder tonn.

Mer alvorlig er det at det foreløpig ikke er noe tegn på at kloden er i ferd med å nå utslippstoppen, punktet hvor nivåene vil starte å falle, heter det i rapporen. Nivåene vokser imidlertid ikke like fort som den globale økonomien, påpekes det.

(©NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: