Verden

Ny handelsavtale mellom Norge og Brasil

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen bekrefter handelsavtale mellom Norge og Brasil

– Et viktig tema har vært bærekraftig skogforvaltning, hvor partene blant annet forplikter seg til å bekjempe ulovlig hogst og ivareta urfolks rettigheter. Det støtter opp om det norske ønsket om en bærekraftig forvaltning av blant annet Amazonas, sier Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

Brasils president Jair Bolsonaro opplyste fredag kveld at forhandlingene om frihandelsavtalen mellom det søramerikanske handelsforbundet Mercosur og EFTA-landene var avsluttet og at en avtale var inngått. Lørdag formiddag bekreftet Isaksen dette.

– Handelsavtalen skal følges opp gjennom jevnlig kontakt mellom EFTA og Mercosur. Det gir oss en viktig plattform for å diskutere avtalens bestemmelser om handel og bærekraftig utvikling, inkludert bærekraftig landbruk og skogforvaltning, og forpliktelsene om ulovlig hogst, sier Isaksen.

Les også:Ber Norge sette hardt mot hardt i Amazonas

Ap krever orientering

Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide påpeker at Norge nylig valgte å holde tilbake en utbetaling på 300 millioner kroner til Brasil som skal bidra til å hindre avskoging. Ap vil nå be om at regjeringen orienterer Stortinget om hvilke krav avtalen stiller til at regnskogen skal ivaretas.

– Regjeringen sender blandede signaler når de trekker penger til regnskogen med den ene hånden og signerer handelsavtaler med den andre. Vi har egne kapitler om bærekraft i våre handelsavtaler og må bruke disse for å presse fram en ansvarlig miljøpolitikk, sier han til NTB.

Amazonas brenner, poengterer SV-leder Audun Lysbakken. Han kaller avtaleinngåelsen en skandale og statsråden «bevisstløs og uansvarlig». Klimaet må settes foran penger, ber han.

– Stortinget må stoppe denne avtalen. SV vil legge fram forslag om å si nei til avtalen med en gang Stortinget trer sammen. Det er umulig å støtte en avtale som ikke inneholder helt klare forpliktelser til å redde regnskogen, sier han til NTB.

Les også:Demonstrasjon utenfor Brasils ambassade etter Amazonas-branner

– Alvorlig situasjon

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet heter det seg at regjeringen ser alvorlig på «situasjonen i Amazonas og den senere tids utvikling». Avtalen inneholder et omfattende kapittel om handel og bærekraftig utvikling som støtter opp under våre internasjonale avtaler når det gjelder miljø, klima og arbeidstakerrettigheter, påpeker departementet.

– For først gang har vi også fått med en bestemmelse om handel og bærekraftig landbruk. Avtalen inneholder også en gjensidig forpliktelse om å gjennomføre Paris-avtalens klimamål. Avtalen legger ikke til rette for økt import av storfekjøtt eller soya, opplyser departementet i meldingen.

MDG ikke overrasket

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er ikke overrasket over at Norge har sluttført forhandlingene.

– De signalene næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kom med på forhånd, viste at det var viktigst for regjeringen å få en avtale, ikke å bruke forhandlingene til å stanse avskogingen i Amazonas, sier MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad til NTB.

Framtiden i våre hender mener avtaleinngåelse rammer Norges klimatroverdighet.

– Det er fryktelig vanskelig å forstå hvordan Norge kan inngå en allerede omstridt handelsavtale med Brasil mens Amazonas brenner. Norge mister troverdighet som regnskogsforkjemper når vi ikke er villige til å stå på kravene når det går ut over våre egne økonomiske interesser, sier leder Anja Riise Bakken.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

EU-tvil om ratifisering

Forhandlingene om frihandelsavtalen med Mercosur har foregått parallelt med EUs forhandlinger, som ble sluttført i sommer. Men avtalen er ennå ikke ratifisert. Det kommer heller ikke til å skje med det første, tror EU-president Donald Tusk.

– EU står ved avtalen, men det er vanskelig å se for seg en ratifiseringsprosess all den tid den brasilianske regjeringen tillater ødeleggelse av Amazonas, sier Tusk.

Mer fra Dagsavisen