Verden

Eksos knyttes til redusert ereksjon i ny studie

En ny studie viser at forurensing fra bensinbiler fører til redusert ereksjon – i alle fall på rotter.

En studie publisert i The Journal of Sexual Medicine viser at luftforurensing kan by på problemer også for andre organer enn lungene.

Testet på rotter

I studien som ti forskere står bak har rotter blitt eksponert for vanlig eksos fra bensin i henholdsvis to, fire og seks timer daglig i tre måneder sammenhengende. Samtidig hadde forskerne en kontrollgruppe med rotter som ikke ble utsatt for denne typen forurensning. Til sammen 40 rotter ble brukt i studien, hvorav ti av disse var i kontrollgruppen.

På bakgrunn av dette slår forskerne fast at fire til seks timers daglig eksos-eksponering «forårsaker betydelig reduksjon i erektil funksjon». Samtidig viser studien at rottene som ble utsatt for eksos i mer enn fire timer daglig viste større grad av inflammasjon, hadde nedsatt lungekapasitet og mer lungefibrose og flere andre tegn på nedsatt allmennhelsetilstand.

Les også: Oslo-lufta har blitt bedre

Gir grunn til bekymring

Forskerne gir ikke noe klart svar på hvorfor eksosen fører til nedsatt ereksjon, men spekulerer i at det blant annet forårsakes av «systemisk inflammasjon» og «dysfunksjonelle lunger».

Forurenset byluft er – hvis man skal ta denne studien på alvor – alt annet enn et afrodisium, men forskerne understreker at studien har sine begrensinger. For det første er den utført på rotter, og ikke på mennesker – selv om begge riktignok er pattedyr, med de likheter det medfører. For det andre er ikke eksosen rottene utsettes for helt lik den luftforurensingen man utsettes for i storbyer, som er av mer blandet type og ikke bare eksos.

Likevel konkluderer forskerne slik:

«Våre resultater gir grunn til bekymring for den potensielle rollen langtidseksponering for bensineksos spiller i utviklingen av erektil dysfunksjon.»

Les også: Fem tiltak som kan få kloden på rett kjøl

Nyeste fra Dagsavisen.no: