Verden

Merkel på holocaust-minnedagen: Kampen mot antisemittisme må fortsette

Tysklands regjeringssjef Angela Merkel sier under markeringen av den internasjonale minnedagen for holocaust-ofrene at kampen mot antisemittisme må fortsette.

– Denne dagen er en anledning for oss til å tenke over hva rasistisk fanatisme, hat og umenneskelighet kan føre til, sa Merkel i sin weekend-podkast søndag.

– Hver person har ansvar for å sikre at vi viser nulltoleranse overfor antisemittisme, umenneskelighet, hat og rasistisk fanatisme. Beklageligvis er dette nok en gang en hastesak i vår tid, sa hun.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas uttaler seg også i anledning markeringen av den internasjonale minnedagen for holocaust:

– Det vi trenger nå er ny tilnærming for å kunne lære av historien, skriver Maas i en kronikk i søndagsutgaven av avisen Die Welt.

Han mener tilnærmingen ikke bør finne sted kun for å minnes historien, men også for å kunne forstå historiske begivenheter. Maas viser til at nazi-tiden og holocaust blir stadig fjernere for folk etter hvert som tiden går.

– For noen som blir født i dag, er krystallnatten (1938) like lenge siden som Bismarcks styre (1871) var da jeg ble født. Det endrer på hvordan slike hendelser blir husket, skriver Maas.

Krystallnatten fant sted 9. november 1938 da synagoger og butikker eid av jøder i Tyskland ble plyndret og satt i brann.

6 millioner europeiske jødene og andre ble drept i konsentrasjonsleirer under nazitiden. 27. januar 1945 ble fangene i konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleirene Auschwitz-Birkenau befridd av sovjetiske soldater. I 2005 vedtok FNs hovedforsamling at dagen skal være en internasjonal minnedag for holocaust.

(NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: