Verden

Norsk Folkehjelp bryter med USAID

Etter langvarig samarbeid med det amerikanske USAID har Norsk Folkehjelp besluttet å bryte med byrået. – Kravene deres er uakseptable, sier Folkehjelpen.

– USAID stiller krav til all Norsk Folkehjelps virksomhet som vi ikke kan akseptere. Derfor har styret besluttet at Norsk Folkehjelp ikke skal videreføre samarbeidet med USAID, sier generalsekretær Henriette Westhrin til Dagsavisen.

At Norsk Folkehjelp ikke lenger vil ta imot støtte fra det amerikanske byrået for internasjonal utvikling (USAID) innebærer at organisasjonen må avslutte et prosjekt i Sør-Sudan der den leverer matvarehjelp til 40.000 mennesker. Norsk Folkehjelp opplyser at organisasjonen har mottatt en årlig støtte på rundt 35 millioner fra USAID til dette området hvert år siden 2012.

Lang strid

Norsk Folkehjelp tar avgjørelsen etter en langvarig strid med USAID. Som Dagsavisen skrev om i april, ble det da inngått et forlik mellom Norsk Folkehjelp og USAID, som innebar at Norsk Folkehjelp betalte om lag 16 millioner kroner til amerikanske myndigheter. Bakgrunnen var at amerikanske myndigheter mener Norsk Folkehjelp brøt med vilkårene i kontrakten inngått med USAID i 2012. Kontrakten inkluderte en bestemmelse der Folkehjelpen forpliktet seg til ikke å inngå noen form for samarbeid med land eller aktører på USAs forbudslister, og at de heller ikke hadde inngått slike samarbeid de siste ti årene.

Les også: Avtale klar i Sør-Sudan

Gaza og Iran

Folkehjelpen drev et prosjekt med minerydding i Iran fra 2001 til 2008, og Iran er et av landene på amerikanernes forbudsliste. Norsk Folkehjelp støttet også et prosjekt for kurs i demokrati i Gaza i perioden 2012-2016, der USA mener representanter for den palestinske gruppen Hamas og to andre grupper på USAs terrorliste deltok. Amerikanske myndigheter mener Folkehjelpen brøt kontrakten da de ikke opplyste USAID om disse prosjektene. Norsk Folkehjelp på sin side oppfattet det slik at avtalen gjaldt prosjekter som var støttet direkte av USAID. Prosjektene i Iran og Gaza var finansiert og støttet av henholdsvis Norsk Hydro og Norad.

Ingen av prosjektene ble finansiert av USAID. Norsk Folkehjelp har kun fått penger fra USAID til sine prosjekter i Sør-Sudan, og et prosjekt i Somalia.

Saken fortstetter under bildet.

SIER STOPP: Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. FOTO: NTB SCANPIX

Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Foto: NTB scanpix

Under press

Etter at striden ble avsluttet med forlik i april, gikk Norsk Folkehjelp i samtaler med USAID for å klargjøre om det var mulig å fortsette et samarbeid.

– Det vi gjør nå er at vi ikke forlenger kontrakter lenger. Dette skjer fordi USAID presiserer at ved inngåelse av kontrakt med oss stiller de krav til all Norsk Folkehjelps virksomhet, ikke bare prosjektene som er direkte støttet av USAID, men all vår aktivitet og alle våre samarbeidspartnere. Dette ville bety at vi hver gang vi skulle inngå en kontrakt med USAID for å fortsette samarbeidet i Sør-Sudan for eksempel måtte gå gjennom alle våre samarbeidspartnere i Latin-Amerika, sier Westhrin, som mener dette er en viktig prinsipiell problemstilling.

– Vi ser at sivilsamfunn over hele verden i stadig større grad blir begrenset i sine aktiviteter på grunn av slike krav, ikke bare fra USA. Vårt styre er klar på at vi skal følge norske regler og at vårt styre selv skal ta beslutninger om hvilke prosjekter og hvilke samarbeidspartnere vi skal støtte, sier Westhrin.

Stor betydning

Norsk Folkehjelp har vært sterkt inne i Sør-Sudan i flere tiår, og det er kun en del av deres arbeid som nå må avsluttes på grunn av bruddet med USAID. Avtalen Norsk Folkehjelp hadde med USAID for nødhjelp i nordlige Sør Sudan gikk ut i april i år.

– Vi har vært glade for samarbeidet, som har hatt stor betydning for vår mulighet til å yte hjelp. Når vi nå må droppe dette arbeidet nord i Sør-Sudan betyr det en kraftig nedskalering, men vi vil ta kontakt med aktuelle øvrige donorer for å se på muligheten til å utvide støtten og hjelpearbeidet. USA på sin side leter etter nye samarbeidssparterne som kan overta etter oss. Vi ønsker fortsatt å være sterkt til stede i Sør-Sudan, sier Westhrin.

Les også: Ryddet miner i Iran - må betale USA 16 millioner

Mer fra Dagsavisen