Verden

Unison støtte til Fredsprisen

Les reaksjonene etter kunngjøringen av at ICAN får årets fredspris.

Daniel Hogstan (t.v.), Beatrice Fihn og Will Fihn Ramsay jubler på kontoret i Geneve etter at tildelingen av Nobels Fredspris er kunngjort.

– Fredsprisen er en kritikk av Norge, NATO og atommaktene

Årets fredspris er et spark til de land som ikke vil undertegne FN-traktaten om forbud mot atomvåpen, blant dem Norge, mener ekspertene.

Norge er et av flere NATO-land som ikke vil slutte opp om FN-traktaten om forbud mot atomvåpen, slik drøyt 50 land har gjort siden juli.

– Nobelkomiteen viser at den er dundrende uenig med Norge og andre land som ikke har undertegnet, sier PRIO-direktør Henrik Urdal til NTB.

– Denne prisen er selvsagt en pris som vil legge press på de stater som har valgt å stå utenfor FN-traktaten, sier han.

– Dette er en kritikk av atomlandene, NATO og også Norge, sier Nobelinstituttets tidligere direktør Geir Lundestad.

Seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) mener atommaktene holder fast ved sitt arsenal fordi de tror at det har en militær og politisk nytteverdi.

– Den nytteverdien bunner i forestillingen om at våpnene kan brukes. Det er her ICAN setter inn støtet. De prøver å stigmatisere våpenet, og undergrave forestillingene om kjernefysisk avskrekking. Troen på den avskrekkingen er kanskje det aller største hinderet for en nedrustning til null, sier Lodgaard.

NUPI-direktør Ulf Sverdrup kaller årets fredspris klassisk. .

– Mange vil glede seg over denne prisen. Samtidig vil jo atommaktene og flere med dem si at atomvåpen er nødvendig for ivareta fred og sikkerhet i verden, sier han. (NTB)

Les også: – Skjebnens ironi at ICAN får prisen i Norge, som ikke undertegnet atomvåpenforbudet

Solberg: fredsprisen til ICAN er fortjent

Statsminister Erna Solberg sier Norge ikke kommer til å undertegne FN-traktaten om forbud mot atomvåpen, men sier ICAN er en verdig vinner av fredsprisen.

– Jeg vil først og fremst gratulerer ICAN med Nobels fredspris for 2017. ICAN har gjort en stor jobb for å samle det sivile samfunnet og mobilisere for en verden fri for kjernevåpen. Det er en fortjent pris, sier Solberg.

Hun understreker det Den Norske Nobelkomité la vekt på, at det er helt åpenbart at en atomkrig vil få katastrofale, humanitære følger.

– Det å avskaffe kjernefysiske våpen ville gjort verden tryggere, fastslår hun.

Solberg forsvarer likevel regjeringens beslutning om at Norge ikke skal signere FN-traktaten om et forbud mot atomvåpen.

– Norge deler ambisjonen og ønsket om en verden fri for atomvåpen. Men det er også sånn at Norge ikke kommer til å undertegne avtalen gjort i FN. Vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker NATO, sier Solberg.

Hun sier arbeidet må skje innenfor ikkespredningsavtalen hvor de fem store landene med størst kjernefysisk kapasitet er deltakere.

– Det er gjennom den type arbeid hvor land med kjernefysisk kapasitet deltar at vi faktisk kan få til reell nedrustning og reell stans i spredningen av kjernefysiske våpen, slik at vi etter hvert vil kunne fjerne det framover, sier Solberg. (NTB)

Les også: Nobelprisen til kampanjen for forbud mot atomvåpen

Røde Kors: – En verdig fredsprisvinner

Røde Kors gratulerer den ferske fredsprisvinneren.

– ICAN er en verdig fredsprisvinner, sier organisasjonens president Sven Mollekleiv.

Fredag ble det klart at den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) ble årets fredsprisvinnere

Røde Kors-president Sven Mollekleiv var selv til stede da avtalen som forbyr atomvåpen ble vedtatt for to uker siden.

– Kampen mot atomvåpen handler i bunn og grunn om å beskytte mennesker mot konsekvensen av et grusomt våpen. Dette er et viktig humanitært arbeid og en verdig vinner av Nobels fredspris, sier Mollekleiv i en pressemelding.

Røde Kors understreker at ICAN har vært sentrale i kampen mot atomvåpen. I pressemeldingen ber organisasjonen alle stater om å slutte seg til avtalen, og dermed oppfylle sine nedrustningsforpliktelser. (NTB)

FN: Nobelprisen godt tegn for ratifisering av atomforbud

Nobelprisen til ICAN er et godt varsel for en eventuell ratifisering av forbudet mot atomvåpen, sier FN.

– Jeg tror dette er et godt tegn for at traktaten blir signert av enda flere, og framfor alt, at den blir ratifisert, sier FN-talskvinne Alessandra Vellucci til journalister i Genève.

122 av FNs medlemsland sluttet seg i juli i år til traktaten om forbud mot atomvåpen.

Så snart traktaten er ratifisert av 50 land, er den å anse som folkerettslig bindende for alle land som er part i avtalen. (NTB)

Norges Fredsråd: – Tidenes mest solide fredspris

Gratulasjonene renner inn til ICAN etter at organisasjonen mottok årets Nobels fredspris.

– Få har prestert mer for fred det siste året, sier Norges Fredråds daglige leder Tuva Grimsgaard.

Fredag ble Nobels fredspris tildelt Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) for deres arbeid for internasjonal atomnedrustning og endelig forbud. ICANs engasjement bidro til at FNs historiske resolusjon om et internasjonalt atomvåpenforbud ble vedtatt i år. 122 land stemte for forbudet.

Norges Fredsråd omtaler årets pris som «tidenes mest solide fredspris».

– Prisen er et tydelig signal til atomvåpenstatene og NATO om at resten av den siviliserte verden ikke aksepterer deres manglende vilje til å ruste ned, sier Grimsgaard.

Årets fredspris kan sette press på landene som ikke deltok i forhandlingene om atomavtalen. Norge var et av de landene.

– Sivilsamfunn verden over stiller seg bak atomvåpenforbudet. Det gjør dessverre ikke noen av de ni atommaktene. Norge stilte seg lojalt bak NATO-alliansen og avsto fra å stemme. Vi håper fredsprisen gir inspirasjon og innflytelse i det videre arbeidet for å forby atomvåpen, sier FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva. (NTB)

EUs utenrikssjef fornøyd

EUs utenrikssjef Federica Mogherini er fornøyd med at Nobels fredspris går til ICAN og sier at EU deler målet om en atomvåpenfri verden.

– Godt å se at fredsprisen 2017 går til @nuclearban. Vi deler en sterk ambisjon om å oppnå en verden som er fri for kjernefysiske våpen, skriver Mogherini på Twitter.

Mogherini var selv blant favorittene til å få fredsprisen på grunn av innsatsen for atomavtalen med Iran. (NTB)

Sveriges utenriksminister: Nobelprisen vel fortjent

Sveriges utenriksminister Margot Wallström sier at fredsprisen til ICAN er på tide og vel fortjent.

– Dette er bra. Det er vel fortjent, og det er på tide, sier Wallström i sin kommentar til at Nobels fredspris er tildelt Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

– Dette er en organisasjon som har arbeidet hardt siden 2007 ut fra en moralsk og humanitær synsvinkel, sier hun. (NTB)

Støre: Fredsprisen til ICAN er en klok tildeling

Nobels fredspris til ICAN er en klok tildeling, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre, men retter et spark til regjeringen for ikke å være aktiv nok.

– Jeg vil varmt gratulere ICAN med Nobels fredspris, og mener Nobelkomiteen har gjort en klok tildeling som er helt i tråd med kjernen i Nobels testamente om å bidra til nedrustning, sier Støre.

Han mener atomfaren er enda farligere nå enn under atomstriden under den kalde krigen. Derfor påhviler det både atommaktene og stater som ikke har atomvåpen et stort ansvar om å bidra til nedrustning, sier han.

Han mener Norge ikke har vært en aktiv nok pådriver for atomnedrustning under Solberg-regjeringen.

– Arbeiderpartiet var i regjeringsposisjon med på å starte et humanitært initiativ mot atomvåpen, der vi blant annet i samarbeid med Det internasjonale Røde Kors (ICRC) trakk inn internasjonal humanitærrett som et viktig argument i arbeidet for en atomvåpenfri verden, sier Støre.

– Solberg-regjeringen valgte å trekke Norge ut av lederrollen vi hadde i dette arbeidet, men stortingsflertallet har gitt klart uttrykk for at Norge skal jobbe aktivt for en verden uten atomvåpen. Her har Høyre-/Frp-regjeringen vært for passiv, og Arbeiderpartiet forventer nå en langt mer aktiv holdning fra Norges regjering, sier Ap-lederen. (NTB)

Lysbakken: Fredsprisen må få konsekvenser for norsk politikk

SV-leder Audun Lysbakken hyller beslutningen om å gi fredsprisen til ICAN, og utfordrer Stortinget til å skrive under på FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

SV nominerte ICAN til fredsprisen allerede i januar, og partilederen er strålende fornøyd med at prisen gikk til en organisasjon som tar opp kampen mot atomvåpen.

– Det er en fantastisk viktig og riktig fredspris, som kommer akkurat på riktig tidspunkt i det frykten for atomkrig er mer reell enn på mange tiår, og FN har satt i gang arbeidet med et forbud mot atomvåpen. Dette er en kraftig utfordring til atommaktene, sier SV-lederen til TV 2.

Videre legger han til at han mener prisen også er en kraftig utfordring til den norske regjeringen, som han mener har satt Norge på feil side av de internasjonale forhandlingene om atomvåpen.

SV-lederen sier videre at partiet tirsdag neste uke vil fremme et forslag i Stortinget om at Norge skal begynne prosessen med å skifte side og slutte seg til kampen mot atomvåpen i FN.

–Det blir veldig spennende å se hvordan Stortinget tar imot det forslaget nå. Jeg tror det vil bli veldig vanskelig både for regjeringen og for Arbeiderpartiet å fortsette å følge Donald Trump i dette spørsmålet. Nå må vi heller følge nobelkomiteen, og støtte kampen mot atomvåpen, sier Lysbakken.

–Denne prisen gir viktig legitimitet til kampen mot atomvåpen, og må få følger for norsk politikk, avslutter han. (NTB)

Hareide: Prisen må fremskynde arbeidet for atomnedrustning

KrF-leder Knut Arild Hareide håper tildelingen av Nobels fredspris til ICAN vil sette fart i arbeidet for atomnedrustning.

– Mitt håp er at dette vil fremskynde arbeidet for atomnedrustning, ikke minst ved å revitalisere en prosess som også inkluderer atommaktene, sier Hareide.

KrF-lederen mener ICANs arbeid ikke minst er viktig for å skape kunnskap og bevisstgjøring om risikoen ved masseødeleggelsesvåpen og nødvendigheten av å få ny fart i arbeidet for gjensidig og kontrollert avvikling av atomvåpenarsenalene.

– Gjennom vår tilslutning til Ikke-spredningsavtalen har vi for lengst bekreftet at Norge ikke vil anskaffe atomvåpen. Utfordringen er å få atommaktene til å gjennomføre målet om atomnedrustning og hindre at nye land anskaffer slike våpen. Det krever verifiserbare avtaler og gode kontrollmekanismer, sier Hareide. (NTB)

Senterpartiet: – Velfortjent og viktig fredspris

Senterpartiet gratulerer ICAN med årets fredspris. Partiet har støttet opp om kampen for at Norge skulle støtte et atomvåpenforbud i FN.

– Det er en velfortjent pris om en problemstilling som er svært aktuell og viktig. Både på grunn av det langvarige arbeidet som nå har lyktes med å få FN til å vedta et forbud mot atomvåpen, og fordi problemstillingen omkring atomvåpen har blitt mer utfordrende det siste året, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad i en pressemelding.

Senterpartiet har programfestet at Norge bør jobbe videre for en internasjonalt bindende avtale som forbyr atomvåpen.

– Vi stiller oss helt og fullt bak det som er hovedtenkningen til ICAN, nemlig å erkjenne at all bruk av atomvåpen medfører katastrofale humanitære konsekvenser, avslutter Arnstad. (NTB)