Verden

Strever med flyktningløsning

Med ankomster på opp mot 10.000 på knappe to dager, ser Italia seg nødt til å øke presset mot EU. – Andre land rundt Middelhavet kan måtte ta flere, sier forsker.

Bilde 1 av 3

Det hardt pressede landet åpner i dag dørene for et større migrasjonsmøte i hovedstaden Roma. Med stadig flere flyktninger som stiger i land i italienske havner, prøver de nå å gjøre alt de kan for å få andre EU-land til å gjøre mer.

– Italia vil at de andre landene skal dele på byrden med dem. De ønsker at redningsoperasjonene som plukker opp migranter på Middelhavet skal kunne tas imot av andre land, slik at ikke prosessen med å følge opp flyktningene faller på dem, sier Maria Gabrielsen Jumbert, forskningsdirektør på PRIO og direktør for Norsk Senter for humanitære studier.

Les også: Comeback for Berlusconi?

Urealistisk forslag

Av de om lag 100.000 migrantene som hittil i år har krysset Middelhavet til Europa, har hele 85.000 ankommet nettopp Italia. Og når finværet nå har kommet med sommeren, blir antallet raskt enda høyere: Bare på knappe 48 timer i forrige uke kom det 10.000 migranter til Italia.

Selv har landet anslått at antallet flyktninger har gått opp med 20 prosent siden samme tid i fjor.

Økningen har fått Italia til å true med å stenge havneportene sine for redningsskip – et forslag som har fått hjelpeorganisasjoner til å rase. De frykter at det vil sette opp mot tusener av liv i fare.

– De prøver å legge press på EU, sier Jumbert om det kontroversielle forslaget.

– Jeg tror ikke det er realistisk, og det vil nok bare slå tilbake på Italia om de skulle iverksette det. For ikke å snakke om redningsskipene som da muligens må ta lengre omveier». Men Italia vil få oppmerksomhet rundt at de ikke kan ta imot alle som blir reddet i Middelhavet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil dele byrden

Italia sliter allerede med de 181.000 migrantene som kom til landet i fjor, samt de mange som kom i toppåret året før. Allerede under den største flyktningkrisen i 2015 inngikk Italia avtale med de andre medlemslandene i EU om å relokalisere mange av flyktningene som hadde kommet til Italia til andre EU-land.

– Men den har blitt veldig dårlig fulgt opp. Italia har derfor ikke tro på at EU vil hjelpe dem å følge opp de mange som kommer nå. De sitter med den oppfatning at de må klare seg alene, og selv ta ansvar for å behandle søknader og bosette de som har rett til å få asyl, sier Jumbert.

Blant de viktigste spørsmålene på agendaen nå er derfor om redningsskipene bør frakte flere av migrantene til andre land rundt Middelhavet. Dette er et av forslagene Italia presser andre EU-land på.

– Det er forståelig at Italia vil fordele ansvaret for å ta imot dem som blir reddet på havet, men det vil avhenge av hvor redningsaksjonen befinner seg, sier forskningssjefen ved PRIO.

– Det gir mest mening å ta med mennesker i nød til nærmeste havn. Men det betyr også at land som Malta bør kunne ta imot redningsskip hvis aksjonen foregår i deres farvann.

Malta har i flere år nektet å ta imot skip som har foretatt redningsaksjoner.

Les også: Høyreekstreme aksjonerte mot redningsbåt i Middelhavet

Andre løsninger

Jumbert mener møtet i Roma kan føre til at flere land i Middelhavet kan måtte si ja til å ta imot flere redningsoperasjoner.

– Det gjelder først og fremst Malta, men også Frankrike, Spania og Kroatia, selv om de er mye lenger unna, sier hun.

Samtidig foregår mange av redningsaksjonene i farvannet mellom Italia og Libya, der det blir naturlig å ta migrantene over til Italia. EU-landene og Italia må derfor bli enige om også andre løsninger.

Blant mulighetene som har blitt vurdert tidligere er:

At EU tar seg av oppfølgingen av asylsøknadene til migrantene som nå kommer til Italia, og at flere relokaliseres til andre EU-land.

At de bygger opp kapasiteten til grensevaktene i Libya ytterligere, for å hindre migranter fra å forlate Libya.

At EU får i stand en avtale med Libya, av lignende modell som avtalen med Tyrkia, som har redusert antallet flyktninger til Hellas kraftig.

– Men slike løsninger er vanskelig gitt situasjonen i Libya, som på mange måter er ulevelig for migranter, påpeker Jumbert, som sier at både EU og Italia fortsatt vil stå i en knipe.

– EU har prøvd å gjøre mange ulike ting. Men det er de samme spørsmålene som dukker opp på ny og på ny. De vet enda ikke helt hvordan de kan løse dette.