Verden

– Tilbakeslag for likestillingen

Vi har levd i en illusjon om at det har gått framover med likestillingen, advarer FNs kvinnesjef. Nå ber hun menn komme på banen med husarbeid.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, leder for FNs kvinneorganisasjon UN Women, mener vi står foran et historisk tilbakeslag for likestillingen.

– Når det gjelder tilbakeslaget mot likestilling, eksisterer det en illusjon der ute, der noen få suksesshistorier har blitt sett på som en massiv suksess for likestillingen. Men tallene forteller noe annet, sier Phumzile Mlambo-Ngcuka, leder for FNs kvinneorganisasjon UN Women, til Dagsavisen.

Nå slår FN-toppen alarm for kvinners rettigheter globalt. Flere framskritt på likestillingsfeltet er gått tapt, særlig for kvinners reproduktive rettigheter.

– Vi ser at adgangen til trygg abort forvitrer, sier hun.

– Mange jeg snakker med, sier at «kvinner har nådd så langt», som om vi har vunnet en seier for likestillingen. Det har ikke vært noen seier, men noe framgang, sier FNs kvinnesjef.

Det er på tide å brette opp ermene i likestillingskampen globalt, mener hun.

Les også: FN er en sinke på likestilling

– Norge: Gjør mer!

Nylig ble det kjent at USAs president Donald Trump utvider «Gag Rule», regelen som kutter USAs pengestøtte til organisasjoner som utfører eller informerer om aborter og prevensjon. Kuttene i helsestøtten øker til 8,8 milliarder dollar.

– Likestilling er en kamp om ideer. Vi trenger Norge som en fortsatt sterk stemme på feltet, og vi ønsker gjerne enda mer støtte fra Norge. Vi bruker å si: «Til den som er blitt gitt så mye, forventes det også mye mer.» Suksess gir ansvar. Så vær så snill: Gjør mer! Det hever standardene for likestilling i alle land.

«Gag Rule» vil bety kutt i støtte til organisasjoner som mottar støtte til mer generell helsebistand i utviklingsland fra USA. Ifølge International Planned Parenthood og Marie Stopes International vil kuttene føre til at organisasjonene ikke vil kunne forhindre 11 millioner uønskede graviditeter, 3.9 millioner aborter og 40.000 mødredødsfall de neste fire årene.

– Hvorfor skjer et slikt tilbakeslag?

– Verden har det mest middelmådige lederskapet på flere århundrer. Motsvaret mot tilbakeslaget er ikke så sterkt som nødvendig. Få ledere reiser seg mot denne utviklingen. I flere land ser vi at «små undertrykkere» får lov til å vokse seg store. Vi har skapt et klima der en slik vond utvikling kan vokse, sier Mlambo-Ngcuka.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Skuffelsene

Dette er noen av tallene som skuffer FN-lederen:

* Kvinners yrkesdeltakelse sank fra 52.4 to 49.6 prosent i perioden 2005–2015.

* Lønnsgapet mellom menn og kvinner er 23 prosent globalt.

– Aldri har vi hatt så mange nasjonale lovgivninger som forbyr vold mot kvinner. Likevel fortsetter voldsbruken, og kvinner blir voldtatt, drept eller utsatt for trafficking, sier FN-sjefen, og ramser opp andre felt der framskrittene går for sakte:

– Tallene på barneekteskap er fortsatt høye. Kvinner er særlig utsatt under humanitære katastrofer, og som flyktninger og migranter. I 2017 burde ikke disse tallene være så høye!

– I den digitale industrien, som er en ny industri, har alle i teorien like muligheter.

– Bare 11 prosent av de ansatte med bachelorgrad, er kvinner, sier FN-toppen.

Les også: – Kvinner jobber mot kvinner

– Menn må med

I en tid med tilbakeslag for likestillingen, må menn komme sterkere på banen, mener Mlambo-Ngcuka:

– For å være ærlig: Jeg vet ikke hva mer jeg kan be om fra kvinner i likestillingskampen. De fleste bedriftseiere er menn. Menn må gjøre det logiske: Ansett kvinner som ledere. Bryt glasstaket! oppfordrer FNs kvinnesjef.

Fedre må ta mer ansvar på hjemmebane som rollemodeller, sier hun.

– Hjemmet er ikke bare en privatsfære. Det avgjør hvem vi blir når vi vokser opp.

Unge jenter som gjør alt husarbeidet, ender opp med en forhåndsdefinert rolle, ofte med fullt ansvar på hjemmebane og i lavlønnede yrker.

– Menn må gjøre mer husarbeid. Sønner som ser at fedrene ikke er rollemodeller på hjemmebane, tror at mødrene deres skal tjene dem, sier Mlambo-Ngcuka.

I 1995 ble kvinnekonferansen i Beijing holdt. 22 år senere tror ikke FN-sjefen verdenssamfunnet kunne blitt enige om samme handlingsplan for kvinners rettigheter som ble vedtatt den gangen.

– Vi hadde ikke fått en like god avtale i dag. Vi har definitivt tapt en del av grunnen.

Det viktigste nå blir å støtte opp om kvinner som mobiliserer over hele verden, sier FN-sjefen. Konservative aktører fra Vatikanet, kristenkonservative fra USA og muslimske konservative aktører søker nye allianser i kampen mot abort.

– De som vil ta fra kvinners rett til å bestemme over egen kropp, blir modigere. Manglende likestilling kan lett bli noe som blir akseptert, og rettigheter kan da bli frarøvet kvinner. Vi må ikke gi oss på noe!