Verden

Kvinneseirene som gir håp

Flere jenter og kvinner i jobb og skole. Seire for kvinner i krig og konflikt. Her er et knippe av framskrittene i kampen for kvinners rettigheter.

Bilde 1 av 7

Når kvinnedagen markeres internasjonalt verden over i dag, er det fordi det er langt igjen på de fleste sentrale mål for likhet mellom kjønnene.

Men kampen for kvinners rettigheter har gått framover på en rekke områder, godt over 20 år etter den historiske kvinnekonferansen i Beijing i 1995. Der ble 189 medlemsland for første gang enige om en overordnet handlingsplan for viktige områder som gjelder kvinner og likestilling.

Noen av framskrittene er langsomme forbedringer, jobbet fram over mange år. Andre er enkelthendelser som bekrefter at det langsiktige arbeidet bærer frukter.

Her er et utvalg utviklingstrekk og enkelthendelser som gir grunn til optimisme.

* Lover mot vold

«En pandemi» kaller Gro Lindstad, generalsekretær i FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål) forekomsten av vold mot kvinner. Men det går framover. Fra 2015 og fram til utgangen av 2016 har 24 land styrket lovene mot vold mot kvinner.

– Lovgivning på dette feltet får stadig mer oppmerksomhet, sier Gro Lindstad.

20 år etter Beijing-konferansen har to tredeler av alle land i verden på plass lover mot vold i nære relasjoner. Noen av framskrittene har skjedd nylig: I Kina trådte en lov mot vold i nære relasjoner i kraft i fjor. Den innebærer at vold i hjemmet ikke lenger anses som et privat anliggende, slik det gjorde før i verdens mest folkerike land. Loven kom på plass etter mer enn 20 års arbeid fra menneskerettighetsorganisasjoner og eksperter på området.

Det er fortsatt langt igjen før loven blir godt fulgt opp i praksis, mener aktivister. Men at den kom på plass, anses som en seier.

– Vold i hjemmet er vanskelig å straffe, men det hjelper å få lover på plass. At Kina gjorde dette var utrolig viktig, sier Lindstad, som tror det hadde en innvirkning at Kina hadde gjort seg synlig under arbeidet med de nye utviklingsmålene i FNs generalforsamling i 2015.

– Det gjorde nok at kineserne følte seg forpliktet til å vise at de gjør noe, sier Lindstad.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

* Vant fram i retten

Voldtekt blir systematisk brukt som et våpen i krig, men i fjor kom flere framskritt med straff for overgrep mot kvinner under krig og konflikt.

I den internasjonale straffedomstolen ble den tidligere kongolesiske opprørslederen og visepresidenten Jean-Pierre Bemba kjent skyldig i forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i forbindelse med krigen i Den demokratiske republikken Kongo, deriblant drap og voldtekter.

I Guatemala ble to tidligere krigsledere dømt for systematisk seksuell vold og slaveri mot 15 urfolkskvinner under borgerkrigen på 1980-tallet. Det ble ansett som en historisk seier.

– Disse dommene sender klare signaler, sier FOKUS-leder Gro Lindstad.

* Flere i skole og jobb

Antall jenter i skolen har økt globalt de siste 20 årene. Andelen kvinner i betalte yrker (bortsett fra jordbruk) har økt med 35 prosent siden 1990.

– I deler av verden er det nå faktisk flere unge kvinner enn menn på universitetene, sier Gro Lindstad.

Hun peker på at man de siste årene også har sett en rekke ulike tiltak som har bidratt til at det er lettere for kvinner i arbeidsmarkedet.

– Vi ser at flere kvinner får tilgang til arbeid, og flere land har innført lover som har gitt like rettigheter til å eie eiendom. I flere land er det også blant annet blitt lettere for kvinner å få lån til å starte egen virksomhet, sier Lindstad.

* Politisk makt

– Selv om det går sakte, er det en bevegelse framover der vi ser at flere land har endret lovgivningen for å gi kvinner større deltakelse i politikken på lokalt og nasjonalt plan, sier Gro Lindstad, og nevner Liberia, Tunisia og Moldova.

– I Liberia har man satt av seter i parlamentet forbeholdt kvinner, og i Tunisia endret man lovgivningen for å åpne for kvinners økte deltakelse i politikken lokalt og regionalt, sier Lindstad.

Les også: Voldsmenn slipper voldsalarm

* En rolle i freden

Fredsavtalen for Colombia var historisk – også fordi den har gitt kvinnene en sentral plass på alle nivåer i fredsprosessen. Det ble sett på som en seier for Colombias kvinner. Ingen annen fredsavtale i verden har hatt et så sterkt kvinneperspektiv.

– Det er ikke mulig å få fred uten kvinnene, sa den colombianske kvinneaktivisten July Fajardo til Dagsavisen nylig.

Kvinnene er de største ofrene for konflikten i Colombia.

– Derfor må kvinnene også være en del av løsningen. Kvinner må anerkjennes som ofre, og våre rettigheter må bli tatt hensyn til, mente Fajardo.

Økt deltakelse for kvinner i prosesser knyttet til fred og sikkerhet var et av målene i handlingsplanen fra Beijing i 1995.

* Mødredødeligheten

Mødredødeligheten har gått ned, selv om dette var et av tusenårsmålene som ikke ble oppnådd. Tilgangen til helsetjenester har generelt også blitt bedre for verdens kvinner de siste 20 årene. Samtidig har arbeidet for kvinners rett til abort nylig møtt motstand, blant annet etter USAs annonserte kutt i finansiering til organisasjoner som støtter tilgang til trygg abort eller bidrar med informasjon om abort. Kampanjen «She Decides» ble derfor startet i januar som et globalt initiativ for å styrke bistand til kvinne- og mødrehelse.

– Det som er positivt akkurat nå er at det er så mange på banen. Det viser at andre land ikke sitter stille og lar dette skje, sier Lindstad om USAs kutt.

Mer fra Dagsavisen