Verden

Advarer mot kollaps av avtale

Et halvt år etter migrasjonsavtalen mellom EU og Tyrkia står avtalen i fare for å kollapse, mener tenketank. Flyktningene sitter fast på greske øyer.

Avtalen som ble inngått i vår mellom Tyrkia og EU stanset det store antallet migranter og flyktninger over til Hellas. Men avtalen er på ingen måte gjennomført etter intensjonene, og risikerer å kollapse dersom den ikke følges opp bedre, advares det i en rapport fra tenketanken European Stability Initiative (ESI), som opprinnelig sto bak mange av trekkene i avtalen.

Sitter fast

– Når det gjelder både implementering og kommunikasjon er de nåværende forsøkene dramatisk mangelfulle, konkluderer rapporten som nylig kom ut.

Antall migranter og flyktninger til greske øyer har begynt å øke igjen. Samtidig er det svært få som sendes tilbake til Tyrkia, og dermed også svært få syrere som blir tatt imot og bosatt i EU-land, slik avtalen skisserer. Resultatet er at flyktninger og migranter sitter fast i overfylte leire på de greske øyene.

Avtalen som ble inngått i mars innebar at Tyrkia skal ta tilbake migranter som drar til de greske øyene, mot at EU blant annet skal hjelpe Tyrkia økonomisk med å ta vare på flyktningene. For hver person som blir sendt tilbake til Tyrkia, skal EU-land ta imot og bosette en syrisk flyktning fra Tyrkia.

For øyeblikket er det over 14.000 migranter og flyktninger på de greske øyene. I løpet av de seks månedene som er gått er kun i underkant av 600 sendt tilbake til Tyrkia, påpeker ESI. Antall migranter til de greske øyer falt drastisk etter at avtalen ble inngått, fra 1.932 i gjennomsnitt hver dag i toppmåneden januar, til 47 hver dag i mai. Det meste av september var tallet 112 gjennomsnittlig daglig.

Hva som vil skje med menneskene som sitter fast på de greske øyer, er helt uvisst. De fleste lever i kummerlige forhold i teltleirer ulike steder på øyene.

– Vi har kjøpt oss selv tid og tallene har falt. Men det som virkelig hindrer folk i å komme er ikke frykten for å risikere livene sine, men oppfatningen om at det er håpløst å komme, sier Gerald Knaus, direktør for ESI, til Politico.

Et av de største problemene er at behandlingen av asylsøknadene i Hellas går altfor sakte. EU har sendt rundt 40 eksperter, men bør sende minst 200 for å hjelpe greske myndigheter, mener ESI. Tenketanken påpeker at det er nødvendig at EU jobber intenst for at Tyrkia kan bli et såkalt «trygt tredjeland» og sikre at bosetning av syriske flyktninger fra Tyrkia i EU-land gjennomføres.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kommet langt

EU påpeker derimot at det er gjort stor framgang med implementeringen av den økonomiske hjelpen fra EU til flyktninger i Tyrkia. To viktige kontrakter som skal sikre skolegang og helsetjenester til syriske flyktninger i Tyrkia ble inngått i september, påpeker EU-president Jean-Claude Juncker i et brev denne uka i forkant av møtet i Det europeiske råd i morgen.