Verden

– Nødvendig å fengsle barn

En må kunne fengsle barn for å opprettholde asylinstituttet, mener statsminister Erna Solberg.

Bilde 1 av 2

NEW YORK (Dagsavisen): – Vi må kunne holde igjen barnefamilier og barn for å kunne registrere dem og for å sørge for at vi vet hvem de er. Hvis ikke kunne ikke flyktningsystemet vårt fungert, sier statsminister Erna Solberg (H) til Dagsavisen.

Solberg er i New York for å delta på åpningen av FNs generalforsamling denne uka, der det for første gang holdes toppmøte om migrasjon og flyktninger. Over 66 millioner mennesker er i dag på flukt, mer enn noen gang tidligere. Målet med møtet er en mer human og koordinert håndtering og bedre sikkerhet for flyktninger og migranter.

Men i månedene fram mot ukas toppmøte, har Norge jobbet hardt for å fjerne en formulering i sluttdokumentet som slo fast at barn aldri skal fengsles, skrev Aftenposten søndag. Norge, med hjelp av flere land, vant fram. I dagens sluttdokument er formuleringen fjernet.

Statsminister Erna Solberg er fornøyd med dokumentet, som hun sier er i tråd med Barnekonvensjonen.

Leder: Barna vi ikke vil ha

Vil ikke si aldri

Solberg sier det ville vært «umulig» å håndtere flyktningsituasjonen uten å kunne internere barn, og viser til situasjonen i fjor sommer, der land i Sør-Europa vinket flyktningene videre nordover. Uten å kunne holde igjen voksne og barn for å registrere dem, kan Norge og Europa få et stort antall udokumenterte flyktninger, og det vil undergrave asylinstituttet, advarer Solberg.

Kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna stiller seg uforstående til Solbergs påstand. Hun mener det finnes mange måter å håndtere flyktningkrisen på som ikke krever fengsling av barn.

– Det er vanskelig å se at dette skal være med på å undergrave asylinstituttet. Det finnes andre måter å løse dette på, sier Hegna, som understreker at internasjonal lov gir alle barn like rettigheter. En av dem er å kunne bevege seg fritt.

Hegna sier Redd Barna nylig ba om et møte med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), nettopp for å legge fram alternativer til fengsling av barn. De venter fortsatt på svar fra ministeren.

Hegna mener det er tydelig at regjeringen forsøker å øke eget handlingsrom, i stedet for å sikre barns rettigheter.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Var visjonær

– Både på nasjonalt nivå og nå i FN ser vi at Norge forsøker å skaffe seg handlingsrom på asyl- og flyktningfeltet på bekostning av barns rettigheter. Det er veldig bekymringsverdig, sier Hegna til Dagsavisen.

Sylvi Listhaug (Frp) bekrefter i stor grad dette.

– I en tid der vi ser at migrasjonsstrømmene er store, er vi opptatt av å utnytte handlingsrommet vi har innenfor konvensjonene vi har undertegnet. Det kommer vi til å fortsette med, sa Listhaug til Dagsavisen, før hun holdt sitt innlegg i FN.

Det er ikke bare fengslingen av barn som vekker oppsikt internasjonalt. Norge har fått kritikk for sin flyktning- og asylpolitikk på en rekke områder:

* Internering av barn på Trandum transittmottak.

* Ved å ikke utstede reisebevis til flyktninger uten ID-papirer. Dette er lov i noen tilfeller, men er utstrakt praksis i Norge. Nylig tapte UNE et søksmål i Tingretten.

* Svekket barnevern for mindreårige asylsøkere under 15 år, der sentre for mindreårige asylsøkere ikke lenger skal være omfattet av barnevernsloven.

* Utvidet bruk av midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere.

* Ved å sende asylsøkere tilbake til Russland uten å behandle søknadene individuelt.

Nyeste fra Dagsavisen.no: