Verden

Paris-avtalen vedtatt

En ny internasjonal klimaavtale som gjelder alle verdens land er vedtatt i Paris.

Bilde 1 av 2

Av Erik Martiniussen

PARIS: (Dagsavisen).Den nye avtalen omfatter alle verdens land og skal begrense den globale oppvarmingen til et sted mellom 1,5 og 2 grader over førindustriell tid. Alle land må ifølge avtalen lage planer for hvordan de skal begrense klimagassutslipp hvert femte år, og samtidig øke ambisjonene hvert femte år.

Nicaragua var det eneste landet som forsøkte å ta ordet for å protestere mot teksten, men ble pent oversett av Laurent Fabius.

Avtalen gjelder fra 2020.

- Historisk ansvar

Det var sitrende spenning og tilløp til jubelrop, da lederen for toppmøtet Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius, la fra avtaleteksten kl. 12 i dag.

- Det kan nå se ut som om vi kan få til det som så umulig ut, sa en tydelig rørt Fabius foran en fullsatt plenumsal. I korridorene og hallene i konferansesenteret, satt presse og observatører og fulgte plenumsforhandlingene på monitor. Inne i møtesalen var det tid for det store ordene.

- Jeg vil si at denne avtalen er nødvendig for hele verden og for hvert enket land. Den vil hjelpe land i Stillehavet og Karibene til å beskytte seg mot havnivåstigning som allerede er i gang. Den vil støtte Latin-Amerika i å ta vare på skogen. Og den vil hjelpe afrikanske land i å få fornybar energi, sa forhandlingslederen, sa Fabius.

Hovedmålet i avtalen er å begrense den globale oppvarmingen til et sted mellom 1,5 grader og 2 grader.

- Avtalen vil tjene et flere hovedmål som å sikre matforsyningen, folkehelse og i siste instans fred, sa Fabius. Han la vekt på at en ikke kunne feile, slik en gjorde i København i 2009.

- Vårt ansvar til historien er unik. Vi må ikke miste denne sjansen. Ingen ønsker en reprise av det som skjede i København, sa han.

Så var det FNs generalsekretær Ban Ki-moon som tok ordet.

- Milliarder av mennesker stoler på deres visdom, sa han. Så tok Frankrikes president François Hollande ordet.

- Det er ikke ofte man har mulighet til å forandre verden. Men den muligheten har dere her i dag. Dere må ta denne muligheten, slik at klimaet, menneskene og miljøet kan leve videre, sa han.

- Det her er tydelig det beste verdens land kan bli enige om. Det er synd. For med de utslippsmålene som ligger inne nå, går verden mot en oppvarming på mellom 2,7 og 3,7 grader. Det vil være katastrofe for mennesker over hele verden, sier leder Arnstein Vester i Natur og Ungdom. Han mener likevel avtalen må bety slutten for norsk oljeproduksjon i Arktis.

- Oljeproduksen i Arktis er ikke i tråd med togradersmålet, og i hvert fall ikke med et mål om å begrense temperaturen til 1,5 grader, sier han. Leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet er enig.

- Skal vi nå klimamålene som er satt i denne avtalen betyr det slutten for oljeindustrien, sier Lars Haltbrekken. - Et første skritt på denne veien er å stanse regjeringens planer om å la oljeindustrien slippe til i Arktis.

- Må legge press

Den kjente amerikanske miljøverneren og Sofie-prisvinneren Bill McKibben sier i en uttalelse at alle verdens land nå ser ut til å erkjenne at man må slutte med fossil energi.

- Men fossilindustriens makt gjenspeiler seg likevel i tekstforslaget, som drar ut overgangen til fornybarsamfunnet så langt ut i tid at det vil skape uoprettelig skade, sier han. Dagsavisen snakket med McKibben tidligere i uken. Da la han vekt på at forhandlingene var et resultat av folkelig engasjement.

- Forhandlingene er viktige, men det er enda viktigere at folk flest engasjerer seg, sa han til Dagsavisen. Den kjente forfatteren og aktivisten Naomi Klein kom med samme oppfordring til Dagsavisen i går.

- Vi må fortsette å legge press på politikerne, sa Klein.

- De ser ut til å oppnå mer her enn i København og jo mer press vi legger på dem, jo mer vil de oppnå, sa hun.

Fornøyd Sundtoft

Norges klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft sier hun er fornøyd med utkast til avtale.

- Her ligger det både inne visjon om karbonnøytralitet innen utgangen av århundret og en sterk henstilling til landene om å gjøre mer over tid. Paris-avtalen må være et gulv vi skal bygge videre på, sier hun.

Norges forhandlingsleder Aslak Brun sier avtalen inneholder klare mål om at alle land nå må legge inn egne klimamål og rapportere på disse hvert femte år.

Det franske formannskapet har de siste fire døgn drevet intenst skytteldiplomati mellom land og grupper for å lande en avtale. Ministre og forhandlingsledere har sittet oppe i lange nattetimer. De har også involverte en rekke andre statsråder fra ulike land for å forankre prosessen. Norge har blant annet vært med på å lede arbeidet med å finne enighet om et langsiktig klimamål.

Avtalen ble vedtatt kl. 19.30 til stor jubel

Mer fra Dagsavisen