Valget 2021

MDG-lederen tror oljefokus i valgkampen kan ha straffet partiet

Fokus på sluttdato for oljenæringen og letestans i valgkampen kan ha svekket partiet, mener MDG-leder Une Bastholm.

– Det er klart at når vi har hatt en valgkamp hvor vi har snakket veldig mye om olje, så har vi snakket litt lite om andre ting som vi også gikk til valg på. Det er en av tingene vi vil se på nå, sier Bastholm til NRK.

MDG fikk 3,9 prosent oppslutning i stortingsvalget og endte under sperregrensa, og partiet får ikke flere enn tre stortingsrepresentanter de neste fire årene, som er langt færre enn det meningsmålingene før valget viste.

Siden oljeinntekter er så viktig for nordmenn, kan det ha skapt problemer for partiet når klimakrise og oljepolitikk ble viktig i valgkampen, mener MDG-lederen.

– Da har vi jo en kamp om virkelighetsbeskrivelsen, som kanskje er vanskeligere å ta stilling til for mange, enn om gata skal brukes til buss og sykkelveier istedenfor parkeringsplasser i en by, sier hun.

Mer fra Dagsavisen