Politikk

Sylvi Listhaug: – Norges eldre trenger helt tydelig en vaktbikkje

Hadde sakene om omsorgssvikt dreid seg om barn og ikke eldre, hadde det ført til et massivt opprør fra både foreldre og politikere, mener FrP-lederen

– Jeg reagerer på flere ting når det kommer til saken om omsorgssvikt mot eldre pleietrengende.

Det sier Sylvi Listhaug til Dagsavisen, etter å ha lest om hvordan mer enn 60 prosent av de ansatte i norske sykehjem selv rapporterer at de har vært ansvarlige for omsorgssvikt, fysisk eller psykisk vold mot pleietrengende eldre.

– Hvordan forskeren beskriver det som helt vanlig med omsorgssvikt mot pleietrengende … det er tragisk. Hadde det dreid seg om barn som ikke fikk stell, gikk med fulle bleier hele dagen, eller ikke fikk mat, hadde det ført til et massivt opprør fra både foreldre og politikere, mener FrP-lederen.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

– Ingen bryr seg

Hun mener at eldre er en gruppe som både blir sett ned på, og oversett i dagens samfunn, og at sektoren trenger en skikkelig opprydding.

– Hadde vi satt alle kluter til og fått til en reform på lik linje med barnehagereformen, kunne vi fått gjort mye. Med den reformen skaffet vi barnehageplass til alle barn i løpet av tre år, sier Listhaug.

Tall fra 2023 viser at rundt 3000 pleietrengende eldre som har fått innvilget sykehjemsplass står på venteliste på grunn av plassmangel.

– Vi ser sak etter sak der eldre ikke får det de har krav på, fordi det er for få plasser og hjemmetjenesten ikke har kapasitet til å dekke behovene som svært syke eldre har behov for. Også Helsetilsynet roper varsku. Likevel er det ikke større engasjement for dette blant de andre partiene, mener Listhaug som jobber for å få tilbake Eldreombudet.

For litt under ett år siden, den 1. juli 2023 hadde Eldreombudet sin siste arbeidsdag, etter at regjeringen besluttet å legge ned ordningen.

– Barn har barneombud, som setter saker på dagsorden på vegne av dem som ikke kan tale sin egen sak. Norges eldre trenger helt tydelig en vaktbikkje, like mye som barna trenger det, mener hun.

– Alle alarmklokker ringer, men ingen bryr seg. Det bekymrer meg.

Statens ansvar

Sylvi Listhaug mener at det må være statens ansvar å finansiere eldreomsorgen, ikke kommunenes.

– Hva slags eldreomsorg du får, kan ikke være avhengig av hvilken adresse du har. Kommunene har elendig økonomi på grunn av inflasjon og økte renter.

Hun opplever det som at eldre behandles som de er mindre verd i samfunnet.

– Det er en grunnleggende manglende respekt for eldre i Norge. Vi ser det blant godt voksne i arbeidslivet, og selv om de aller fleste eldre klarer seg godt langt opp i 80- og 90-åra, stiller vi i mange tilfeller ikke godt nok opp når de trenger hjelp.

– De har bygget opp samfunnet vårt, og det er en del av vår samfunnskontrakt som velferdssamfunnet er bygget på: Du skal gjøre din plikt, og kreve din rett. Men de får et mangelfullt tilbud og behandles som brysomme i stedet for med respekt, påpeker Listhaug.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Farmor på loftet

I dagens eldreomsorg blir samlebåndsmentaliteten for sterk, mener partilederen, som har et ekstra sterkt engasjement nettopp for eldre.

– Det var en av hovedgrunnene til at jeg meldte meg inn i partiet. Jeg er opptatt av at staten må ta det finansielle ansvaret for eldreomsorgen.

Engasjementet kommer fra hennes egen farmor.

– Jeg er oppvokst med en farmor på loftet som jeg var veldig glad i. Hun var hjertesyk, og vi var hele tiden redd for at hun skulle bli pleietrengende. Kvalitet i omsorgstilbudet innebærer å behandle alle individuelt og med respekt, og at de i større grad får valgmuligheter og evne til å styre sine egne liv. Selv på sykehjemmet. Om noen er demente, må det handle om hvem de er, hva de er opptatt av, hvordan nå fram til dem, og tilrettelegge for at de trives, sier Listhaug, som har erfaring fra sektoren.

– At eldre skal legge seg klokka ni fordi det skal passe med turnusen, har alltid gjort meg sint. Man må heller tilpasse turnusen deres behov, enn at de skal tilpasse seg turnusen, sier Listhaug som selv har jobbet på aldershjem.

– Det er utrolig givende arbeid, og det var et godt tilbud der jeg jobbet. Så jeg har meninger om hva som må gjøres med det, sier hun.

– Bryter menneskerettighetene

At pleietrengende ikke mottar stell, medisiner og omsorg som de har behov for og krav på, mener Listhaug er et alvorlig brudd på gjeldende lover og regler.

– Man kan tenke at vi også bryter menneskerettighetene. Mange lover og regler brytes hver dag, fordi vi skyver ansvaret over på kommunene. De kan drive omsorgstilbud, men finansieringen må staten stå for – om vi skal få et likeverdig tilbud for eldre i Norge. Vi må også slippe til alle gode krefter, private og ideelle, slik vi gjorde i barnehagesektoren.

Bedre økonomi i helsesektoren øremerket eldreomsorg, vil kunne hindre at ukulturer slår rot på sykehjemmene, mener Listhaug.

– Endringer må komme fra toppen, og man må sikre en god ledelse. Jeg har full forståelse for at arbeidet kan være vanskelig av og til, og demente kan være utagerende. Det er ikke lett å håndtere, men det er noe fundamentalt galt med måten dette får fortsette på. Det avdekkes skandaløse forhold gang på gang, men det får bare fortsette. Grunnleggende brudd på enkeltmenneskets verdighet hadde ikke blitt ikke akseptert i verken barnehagen eller kriminalomsorgen. Der ville det blitt total oppstandelse hvis noe sånt hadde skjedd.

– Og for å gjøre parodien komplett; samtidig som regjeringen fjernet Eldreombudet, brukte de omtrent samme sum på å opprette en ny tilsynsordning i norske fengsler.

Dette gjør Listhaug oppgitt.

– Vi blir bare flere og flere eldre. Men vi må ta grep nå, hvis vi skal kunne gjøre noe med den krisen. Det er uansvarlig å ikke ta grep, mener hun.

– Denne regjeringen nedprioriterer de eldre. Jeg vil utfordre Støre på om han mener vi kan leve med å behandle våre eldre på denne måten, avslutter hun.

Dagsavisen har i flere dager vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for å få en kommentar til artikkelen uten å lykkes.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer

(+)Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Mer fra Dagsavisen