Politikk

Hamrer løs på regjeringen: – Historisk dårlig dømmekraft

SV-leder Kirsti Bergstø rister på hodet over regjeringens åpning for mer oljeleting. Nå varsler hun at oljekutt og økte trygder skal på bordet når SV skal forhandle revidert budsjett.

– Jeg er overrasket over at regjeringa i forslaget til revidert budsjett ikke tar innover seg behovet for det grønne skiftet.

Det sa SV-leder Kirsti Bergstø da hun talte til sitt landsstyremøte lørdag.

Tidligere denne uka utlyste regjeringen 92 nye leteblokker på norsk sokkel, de aller fleste i Barentshavet. Begrunnelsen var både å sikre næringsutvikling og sysselsetting i nord, men også at Norge skal være en stabil og forutsigbar leverandør av olje og gass til Europa, særlig sett i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen.

Det får SV-lederen til å reagere kraftig.

– I Kina, USA, Frankrike, Tyskland og EU oppjusteres planene for det grønne skiftet. Tempoet øker, det statlige engasjementet er stort og investeringer vris i grønn retning. I Norge skjer det motsatte. Her foreslår regjeringen å åpne enda flere områder for olje og gass. Og de viderefører oljeskattepakka, som gjør det lønnsomt å investere i prosjekter man burde latt ligge.

– Nye næringer og industrier får brødsmuler i forhold. Dette er historisk dårlig dømmekraft fra regjeringa og høyresida, sa Bergstø.

Grønn industri

Til Dagsavisen sier Bergstø at SV vil løfte det grønne skiftet inn i forhandlingene om revidert budsjett.

– Nå er det SVs oppgave å sørge for at vi tar kraftfulle grep for å få vridd investeringene og virkemidlene slik at vi kan være i front, ikke havne bakpå. Det trenger leverandørindustrien og morgendagens industriarbeidere. Det trengs en aktiv stat og aktiv næringspolitikk for at vi skal kunne gripe de mulighetene, sier hun.

– Vi har forståelse for at det er økt uttak av gass nå. Det er en ekstraordinær situasjon i Europa. Men det betyr ikke at vi støtter oppunder de investeringene oljeskattepakka medfører. Vi vet at den bidrar til at prosjekter som burde forbli liggende kan bli lønnsomme. Det er prosjekter i områder uten infrastruktur i sårbare havområder som er viktige for miljø og industri. Da mener vi det er mer riktig å vri investeringene og virkemidlene over i ny, fornybar energi og i den grønne delen av industrien, sier Bergstø.

Omfordeling

I talen til landsstyret trakk Bergstø også fram at SV vil prioritere å «sikre økonomien også til de som ikke lever lønnsinntekt» i budsjettforhandlignene.

Etter at Arbeiderpartiet på sitt landsmøte forrige helg vedtok at de også vil øke de laveste ytelsene hos Nav for at alle skal kunne leve «verdige liv» forventer Bergstø at det nå blir fulgt opp av konkret politikk.

– For de som har lite er det ikke noe nytt at økonomien er stram. Det har den vært i lang tid. Men nå er det rett og slett ulevelig for mange. Da må vi ta grep og øke ytelsene, slik at flere rett og slett har en mulighet til å klare seg. Forskjeller handler ikke om tall og grafer, men om ekte mennesker som må stå i matkø for å slippe å legge seg sultne eller få nok mat til barna sine, som sliter med høye priser og regninger, sier hun.

I revidert budsjett har regjeringen foreslått å øke oljepengebruken kraftig. Mange har kritisert finansminister Trygve Slagsvold Vedum og co for at det kan bidra til økte renter, men SV har skrytt av regjeringen for å kompensere for prisveksten i velferdstjenestene.

Men er det noen grenser for hvor mange oljekroner SV syntes det er fornuftig å ta inn i budsjettet nå?

– Vi tar først og fremst til orde for økonomisk omfordeling. Jeg registrerer at regjeringen har foreslått endringer i skattene for pensjonister. Det er et klokt grep for at folk på lave ytelser skal ha mer å leve av. Men vi har tidligere hørt regjeringen si at å endre skatter midt i året i et revidert budsjett er vanskelig. Nå har de selv åpnet for det. Det er bra, det må bety at vi også skal kunne gjøre andre endringer i skattene, sier Bergstø.

Nettopp disse to overordnede sakene vil bli hovedtema når SV skal forhandle om det reviderte budsjettet seinere i vår.

– Vi vil styrke velferden, øke ytelsene og sikre et rettferdig, grønt skifte. Så får vi komme tilbake til akkurat hva som blir prioriteringene innenfor det.


Mer fra Dagsavisen