Politikk

Får ikke strømstøtte: – Lukker døren for de med dårligst råd

Lærdal kommune tilbyr fastprisavtale til innbyggere – men ikke de som har betalingsanmerkninger.

– Her bør opplagt kommunen se på løsninger som gjør at alle innbyggerne kan få del av dette tilbudet. Vi kan da heller ikke tenke oss at meningen var å lukke døren for de med dårligst råd, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til Dagsavisen.

Kommunestyret i kraftkommunen Lærdal i Sogn og Fjordane inngikk i fjor en fastprisavtale for byens innbyggere. Avtalen trådte i kraft 1. januar i år og gjelder fram til 1. juli, og gir dem en fastpris på 62 øre per kWh.

Må betale dobbelt

Men strømselskapet Kraftriket tilbyr ikke fastpris til lærdøler med betalingsanmerkninger. De må betale spotpris, som ifølge Sogn Avis de siste dagene har ligget på 127 øre i snitt. Det var lokalavisen som omtalte saken først.

En betalingsanmerkning er en registrering i sentralt register av manglende betaling. Er man registrert med betalingsanmerkninger, kan man bli nektet lån i banken, telefonabonnement, leie av bolig og forsikring. Den skal imidlertid slettes med en gang hvis det skyldige beløpet blir innbetalt.

– Det er selvsagt ikke meningen å lukke døra for noen i forbindelse med fastprisavtalen. Det gjør heller ikke kommunen. Alle innbyggere kan søke om å få disse avtalene, og blir behandlet likt i tråd med reglene strømleverandøren som forvalter ordningen har. Både det å benytte en lokal strømleverandør i slike tilfeller, og de reglene og kravene som vår leverandør har, er ganske standard oss bekjent. Derfor ser vi ikke hva vi rimeligvis burde gjort annerledes i denne saken, sier ordfører i Lærdal, Audun Mo (Ap) til Dagsavisen.

Viser til Nav

På spørsmål fra Sogn Avis om ikke de med betalingsanmerkninger er de som trenger strømstøtte mest, svarer Mo:

– Så absolutt, men det er derfor vi har Nav. For å hjelpe de som er kommet i en vanskelig situasjon og trenger denne hjelpen. Kommunen kan ikke være et ekstra Nav, sier ordføreren til avisen.

Det reagerer Forbrukerrådet på.

– Det er ikke slik at du automatisk oppfyller Navs krav til støtte bare fordi du har betalingsanmerkninger. Her er det er en stor fare for at innbyggere med dårlig råd faller utenfor både kommunens strømtilbud og de offentlige støtteordningene, sier Iversen.

Ordfører Audun Mo svarer slik:

– Poenget med å vise til Nav er at en innbygger som ikke klarer å betale strømregningen si, og strøm er vesentlig for livsopphold, vil ha krav på hjelp etter sosiallovgivningen, sier han til Dagsavisen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: