Politikk

Usman ble headhuntet av Pakistans helseminister. Denne gangen ble han hanket inn av Raymond Johansen

Legen, økonomen og Ap-politikeren Usman Mushtaq har rukket mye på sine 33 år. Nå trer han inn som byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Som 30-åring ble Usman A. Mushtaq fra Stovner i Oslo headhuntet av Pakistans helseminister. Helseministeren ville fornye Pakistans helsesystem, og Mushtaq takket ja til jobben som helseministerens rådgiver. Kort tid etterpå sto han midt i en global koronakrise.

– Vi begynte å jobbe med korona veldig tidlig, fordi vi skjønte at et utbrudd ville få voldsomme konsekvenser for et land med svakt helsesystem, vedvarende fattigdom og en økonomi i krise, sa Mushtaq til Dagsavisen sommeren 2020.

Lege, økonom og politiker Usman Mushtaq fra Stovner ble headhunta til toppjobb som rådgiver for Pakistans helseminister.

Pandemi-arbeid i Pakistan og WHO

Etter jobben i Pakistan gikk han videre til Genève med internasjonal koronahåndtering i Verdens helseorganisasjon, WHO. Mushtaq er også nær venn med lege Gunhild Stordalen, og de har kjent hverandre siden 2013, ifølge NRK. I dag sitter han i styret til organisasjonen hennes EAT, og har hatt flere tunge verv i organisasjonen.

– Jeg er utrolig stolt av Usman. Jeg visste allerede da jeg møtte ham for snart 15 år siden at han kom til å nå langt. EAT hadde aldri kommet dit vi er i dag uten ham, og han har gjort en imponerende innsats med vaksinearbeidet i WHO, sier Stordalen til Avisa Oslo.

Han sitter også i styret til Unicef-Komiteen i Norge, og har hatt flere verv for Arbeiderpartiet. Mushtaq har vært rådgiver for Jonas Gahr Støre, og sekretær for Raymond Johansen. I tillegg har han vært valgt inn i bydelsutvalget til Stovner for Arbeiderpartiet.

Raymond Johansen var svært fornøyd med å ha fått Mushtaq tilbake, og denne gangen som byråd.

– Usman er alt Oslo trenger. Stovnergutten som ble lege, studerte økonomi, kjenner Oslos styrker og svakheter fra innsiden. Jeg ser fram til å jobbe med Usman i tiden fremover, sa han på pressekonferansen torsdag.

Nå trer Usman Mushtaq inn som byråd for integrering, arbeid og sosiale tjenester, etter endringer internt i byrådet.

– Jeg er veldig glad for at jeg har fått den tilliten fra byrådslederen, og jeg er veldig glad for å komme hjem igjen. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle være ute så lenge, sier han til Dagsavisen.

– Nå som jeg er tilbake gleder jeg meg til å gjøre en innsats for folk i Oslo. Oslo-folk har vært igjennom flere kriser. Det har vært en pandemi, strømprisene og renta øker og det er dyrtid. For folk som har det vanskelig, blir det enda vanskeligere, og det for dem vi skal jobbe aller hardest for de neste månedene, sier han.

Trer inn i fattigdomsdebatten

– Hvordan vil du jobbe for mottakere av trygdeytelser i den tida som er nå?

– Nå er det første dag på jobb, og vi skal sette oss inn i de utfordringene, og sørge for at vi jobber mot sosiale forskjeller. Denne krisen treffer folk som er uføre og på sosiale trygdeytelser aller hardest. Det er ikke alle som har god råd, og når utgiftene øker og trygdeytelsene ikke øker i takt, blir det problematisk. Derfor må vi jobbe målrettet for å sørge for at vi kan gjøre en forskjell for livene deres, sier han til Dagsavisen.

Med økte priser og dyrtid er det mange som har kjent den økonomiske krisen på kroppen. Køene til Fattighuset og andre matutdelinger i Oslo har økt betraktelig. På tampen av året ble det klart at søknader om sosialhjelp har økt 18 prosent på ett år på landsbasis.

Flere på venstresiden i politikken har tatt til orde for at minstesatsene for sosiale ytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og pensjon bør økes. Før jul slang også daværende byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen seg på debatten. Hun utfordret egen regjering til å øke ytelsene:

– De statlige ytelsene strekker ikke til for folk i Oslo. Så det må definitivt ses på, og Ap må ta disse spørsmålene på stort alvor, sa Hansen til Dagsavisen i november i fjor.

Følges opp til våren

Rina Mariann Hansens utspill fikk støtte fra flere Arbeiderpartipolitikere lokalt i Oslo, men også andre steder i landet.

– Jeg blir veldig bekymra når de i vår bydel som mottar uføretrygd og arbeidsavklaringspenger (AAP), faktisk ikke får dekket kostnadene til livets opphold, sa Mari Morken (Ap), leder av bydelsutvalget i Alna, til Dagsavisen.

Også partiene Rødt og SV har kjørt hardt på for at trygdeytelsene skal økes. Ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde i overkant av 31 prosent av sosialhjelpsmottakerne i 2022 trygd eller pensjon (inkl. stønader) som viktigste kilde til livsopphold.

– Det som må gjøres nå, er å få opp minsteytelsene i velferdsstaten. Jeg vil sterkt oppfordre arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) til å se på trygdeordningene med helt nye øyne. Det trengs et linjeskifte i den norske fattigdomspolitikken, og jeg håper budsjettavtalen er begynnelsen på dette, sa SV-leder Audun Lysbakken til Dagsavisen i desember.

Arbeiderpartiet i regjering har ikke villet øke ytelsene.

– Men det er en situasjon som kan endre seg. Og jeg kommer med en stortingsmelding til våren der vi skal følge opp evalueringen til pensjonsutvalget, og der er blant annet minstesatser et tema, sa Persen før jul.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen