Politikk

Våpenkrangel på rådhuset: – Skal ikke forurense samarbeidet

Byrådsleder Raymond Johansen mener Oslo Rødt løper Putins ærend. Gruppeleder i Oslo SV, Ola Wolff Elvevold, mener samarbeidet tåler litt temperatur.

Fredag gikk byrådsleder Raymond Johansen (Ap) svært hardt ut i Klassekampen mot leder av Rødt Oslo, Siavash Mobasheri, etter at sistnevnte markerte seg kraftig mot å sende våpen til Ukraina.

Johansen sier til avisen at Mobasheri sine uttalelser skaper avstand mellom byrådet og støttepartiet han leder.

– Det gjør at det blir en større avstand mellom oss. Her viser det seg en avgrunn i virkelighetsforståelsen, sier Johansen, som mener spørsmålet ikke er et internt anliggende i Rødt.

I tillegg omtaler han Mobasheri sitt standpunkt om fredsløsninger som tull, og sier at «det er ubehagelig at Mobasheri i praksis løper Putins ærend».

– Vi samarbeider godt med Rødt om Oslo-politikken og har gjort det gjennom mange år, og det ønsker vi å fortsette med, skriver Raymond Johansen i en e-post til Dagsavisen.

– Men når en samarbeidspartner tar til orde for en politikk som vil ha en svært negativ effekt for tusenvis av folk som bor i Oslo, så er det min jobb å si fra om det, og forklare hvorfor jeg er dypt uenig. Det fortjener velgerne i Oslo å vite om, og i Oslo er Rødt ikke lenger et lite parti, de må stå til ansvar for helheten i politikken sin, skriver han.

Fundamentalt uenig

SV sitter også i Oslo-byrådet. I mars i fjor stemte partiets landsstyre mot å sende våpen til Ukraina, med et knapt flertall på 21-18. I april snudde to av landsstyrets medlemmer, og partiet endret standpunkt. Nåværende nestleder, og kandidat til å bli leder av partiet, Kirsti Bergstø, tilhørte mindretallet.

På spørsmål om Kirsti Bergstø mener det er vanskelig å samarbeide når man er uenig om våpenstøtte, svarer pressekontakt Siri Gjørtz i en SMS at Bergstø stiller seg bak landsstyrets vedtak.

– Så dette er ikke en relevant problemstilling, skriver hun.

Raymond Johansen sier til Dagsavisen at han forholder seg til landsstyrevedtaket til SV.

Gruppeleder i Oslo SV, Ola Wolff Elvevold, er blant dem som mener det er helt riktig å sende våpen til Ukraina.

– Raymond Johansen sier Oslo Rødt sitt syn på våpenstøtte skaper en større avstand mellom dem og byrådspartiene. Er du bekymret for samarbeidet ?

– Også jeg er jo fundamentalt uenig med det Rødt og Oslo Rødt mener om denne krigen, og om våpenhjelp og i det hele tatt. Vi er helt uenig om Ukraina, men det vi gjør på Rådhuset er ikke et regjeringssamarbeid, eller vedtak rundt våpenstøtte til Ukraina, det ville vært vanskeligere. Vi lager budsjett sammen her og det har fungert godt, og det tror jeg vi skal fortsette med.

– Er du bekymret for at uttalelsene til byrådsleder Raymond Johansen skal sette samarbeidet med Rødt i fare?

– Nei. I en sak som er så viktig for Norge og Europa, så må det være lov å ha en debatt, uten at det skal forurense det lokale samarbeidet. Det går nok helt fint. Rødt sitt syn når det gjelder både våpenstøtte og fredsforhandlinger er såpass unikt, og hele deres analyse av krigen opprører mange, også meg, så det må de tåle å bli utfordra på. Jeg tror verken byrådslederen eller Rødt ønsker at det her skal ødelegge samarbeidet vi har i Oslo, for det er godt og det er mye politisk fellesskap.

– Bidrar til å ødelegge

Siavash Mobasheri uttrykker derimot til Klassekampen at han ikke liker at byrådslederen trekker inn byrådssamarbeidet i denne saken. «Dette bidrar til å ødelegge samarbeidet på venstresida om en lang rekke viktige saker for folk i Oslo. Det vil være riv ruskende galt, og spille ballen, og i verste fall byen, i hendene på høyresida», skiver han.

– Jeg deler ikke det synet. Jeg tror vi tåler å ha en debatt om saker vi er fundamentalt uenig om. Det er bare mulig hvis Ap eller Rødt vil at dette skal ødelegge samarbeidet. Det tror jeg ikke de ønsker. Jeg er overbevist om at det ikke får materielle følger for det lokale samarbeidet vårt, sier Ola Wolff Elvevold.

– Du er fundamentalt uenig med Rødt i denne saken, men det er flere i ditt parti som har vært enig med ham – blant annet nestleder og lederkandidat Kirsti Bergstø. Hva tenker du om at Raymond Johansen omtaler dette synspunktet som «tull», og for «å gå Vladimir Putins ærend», når dere i ditt parti har vært opptatt av å respektere det ulike synet på saken?

– Jeg ville kanskje ikke brukt de ordene, men jeg er glad for at jeg er med i et parti som har rom for ulike meninger, og som samtidig evner å omstille seg når verden endrer seg. Da landsstyret vårt først stemte imot å sende våpenhjelp i mars, sto vi overfor en vesentlig endring av det som har vært norsk politikk over mange år, men vi omstilte oss ganske raskt. Først og fremst så er jeg fornøyd med å være del av et parti som evner å omstille seg på en annen måte enn det Rødt gjør, sier Elvevold.

Byrådsleder Raymond Johansen utdyper på sin side hvorfor han mener det var viktig å gå hardt ut i denne saken:

– Jeg har jevnlig kontakt med ordførerkolleger i Ukraina, jeg treffer stadig ukrainere i Oslo, og jeg besøkte Kiev og president Zelenskyj i høst, og de har alle et budskap: Ukraina trenger våpen, skriver han til Dagsavisen.

– Alle ber Oslo om å ta opp dette med nasjonale myndigheter i Norge, og være tydelige på hvor viktig det er i alle sammenhenger. Det føler jeg en forpliktelse til å gjøre, skriver han.

Han mener at uten våpenhjelp fra land i Europa, så hadde Ukraina tapt krigen mot Russland.

– Det er et faktum. Så hvis Rødts Siavash Mobasheri hadde fått gjennomslag for sin politikk i Norge og Europa, vil det i praksis bety at Putin vinner krigen, skriver han.

Da Siavash Mobasheri svarte på kritikken i Klassekampen, understrekte han at Rødt har sagt nei til militære donasjoner og våpensalg til krigssonen.

– Dette er ei linje Rødt har stått for siden vi ble stiftet. Ingen i Rødt har heller sagt at Ukraina ensidig skal legge ned våpnene, men at begge parter skal inngå i forhandlinger om en fredsavtale, skrev han til avisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen