Politikk

Truer med å skrinlegge karbonfangst-prosjekt til fire milliarder

Regjeringen og Norcem har ikke blitt enige om hvem som skal ta regninga for budsjettsprekken på 850 millioner kroner. I verste fall må Norges første CO2-renseanlegg skrinlegges.

I 2020 kom regjeringen Solberg med en stor klimanyhet. Norge skulle bruke 3,8 milliarder på å bygge et anlegg for karbonfangst og lagring (CCS) på Norcems sementfabrikk i Porsgrunn. I tillegg gikk staten inn med 10,4 milliarder kroner til løsningen for transport og lagring av CO2 under havbunnen, det såkalte Langskip-prosjektet. Den totale prislappen for hele Langskip-prosjektet er forventet å bli nærmere 30 milliarder, hvorav staten skal betale litt over halvparten.

Men allerede da statsbudsjettet for 2022 skulle legges fram var det et faktum at prosjektet ville bli langt dyrere. Det første anslaget sa at prislappen for CO2 rensing hos Norcem ville bli nesten 1 milliard dyrere, men etter en kvalitetssikring av tallene ble anslaget for kostnadssprekken nedjustert til 850 millioner kroner.

Problemet er hvem som skal betale for kostnadssprekken, staten eller Norcem selv? Dette har partene diskutert i over et halvt år. I statsbudsjettet for neste år skriver regjeringen at «med mindre partene blir enige om å fortsette, eller den ene av partene tar på seg å finansiere ferdigstillingen alene, vil prosjektet bli skrinlagt og hver av partene tar sine kostnader».

Det betyr at om ikke partene finner en løsning i forhandlingene snart kan hele renseprosjektet i Porsgrunn bli skrinlagt, selv etter at milliarder av kroner er brukt opp.

– For seint å snu

I statsbudsjettet for neste år har regjeringen satt av 3,58 milliarder for å holde trykket oppe i Langskip-utbyggingen, som i tillegg til renseanlegget i Porsgrunn inkluderer et nytt renseanlegg på Klemetsrud i Oslo, samt transport og permanent lagring av CO2 under havbunnen i Nordsjøen.

– Langskip er det største klimaprosjektet i industrien noen sinne og et viktig grep mot globale klimaendringer, sa olje- og energiminister Terje Lien Aasland da budsjettet ble lagt fram.

Men regningen for kostnadssprekken er altså fortsatt helt uavklart.

Brevik 20200115. 
Sementprodusenten Norcem i Brevik. Norges eneste produsent av sement.
Foto: Heiko Junge / NTB

Allerede før påske varslet olje- og energidepartementet at de var i forhandlinger med Norcem om hvem som skulle ta ekstraregningen på mange hundre millioner kroner. Både i regjeringens energimelding og i revidert statsbudsjett for 2022 ble det gjentatt at dersom partene ikke kom til en enighet om dette ville prosjektet bli skrinlagt. De har fortsatt ikke kommet i mål, et halvt år seinere.

– Vi har løpende og konstruktiv dialog med Norcem om løsninger. I mellomtiden drives byggeprosjektet upåvirket videre, skriver statssekretær i olje- og energidepartementet Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en e-post til Dagsavisen.

– Status er at vi ikke har funnet en endelig løsning. Vi har gode samtaler med myndighetene, og jeg er sikker på at vi finner en løsning. Nå er det for seint å snu, sier Per Brevik, direktør for alternativt brensel og bærekraft i Norcem til Dagsavisen.

– Må gjennomføres

Det norske Langskip-prosjektet er et gigantisk CO2-renseprosjekt der CO2 fra Norcem i Breivik, Klemetsrudanlegget i Oslo og fra utlandet skal fraktes ut i Nordsjøen og lagres permanent under havbunnen gjennom Northern Lights. Både hos Norcem og i Oslo regner de med å kutte 400 000 tonn CO2 hver i året. CO2 fangst- og lagring er helt avgjørende for at verden og Norge skal nå våre klimamål, og blir ansett som Norges største klimasatsing noen sinne.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken er ivrig forkjemper for karbonfangst og lagring, og har tidligere bedt Stortinget ta grep for å sikre at CO2-rensing hos Norcem blir en realitet. Han er ikke bekymret over trusselen om å droppe prosjektet i statsbudsjettet.

– Vi ser at prosjektet går videre i dag, og det er bra. Dette er et viktig prosjekt vi mener må gjennomføres. Det virker som om Norcem er trygge på situasjonen sånn den er, og det samme er staten, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen