Politikk

MDG om skattepakken til oljebransjen: – Det er rett og slett ikke til å tro

Lan Marie Berg og MDG går hardt ut mot SV og regjeringen som ikke har rørt oljeskattepakken i revidert nasjonalbudsjett.

– Det er jo først og fremst Arbeiderpartiet og Senterpartiet som må ta ansvaret for å tråkke gassen i bånn for olja og dermed også presse opp renten for vanlige folk, men jeg synes det er rart at SV stemmer for et budsjettopplegg som ikke gjør noe som helst for å begrense boomen i oljeindustrien, sier Lan Marie Berg.

Regjeringen valgte ikke å gjøre noe med den omstridte oljeskattepakken i revidert nasjonalbudsjett for 2022. SV har vært imot de gunstige skattebetingelsene, men kom altså ingen vei i dette spørsmålet under budsjettforhandlingene.

Den midlertidige oljeskattepakken ble vedtatt i juni 2020, og målet var å forhindre at aktiviteten på norsk sokkel skulle gå ned som følge av lav oljepris og pandemi.

Pakken ble kraftig kritisert av en rekke økonomer da den ble vedtatt, og kritikken har ikke avtatt i styrke. Økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH) uttalte nylig til VG at pakken bidrar til økt inflasjon.

– Økt aktivitet på sokkelen er med å bidra til inflasjon og oljeskattepakken er inflasjonsdrivende. Den bidrar selvfølgelig også til økt rentepress.

Overfor Dagsavisen gjør Grytten det klart at han mener pakken er unødvendig.

– Jeg ser få grunner til den gunstige pakken nå. Etterspørsel og lønnsomhet for norsk olje og gass er eventyrlig, og slik sett trenger de ikke ekstra skattetiltak – med mindre man mener det bidrar til å subsidiere produksjonen bort fra Russland, skriver Grytten i en e-post.

– Grovt uansvarlig

Klimaforskere og miljøbevegelsen har også gått hardt ut mot oljeskattepakken. Kikki Flesche Kleiven, som leder Bjerknessenteret for klimaforskning, mener skattepakken rett og slett fører til at Norge ikke kommer til å nå sine klimamål.

– Jeg syntes pakken var unødvendig da den kom, men at den blir videreført, er helt uforståelig med den inntjeningen oljebransjen har nå. Den har ingenting med ansvarlig klimasatsing å gjøre, uttalte Kleiven i et intervju med Dagsavisen.

Berg og MDG mener også at oljepakken og de gunstige skattebetingelsene ikke kan forsvares i et klimaperspektiv.

– Dette er penger som kommer til å pumpes inn i enda mer oljeutvinning, og som attpåtil vil bidra til å presse opp prisene og rentene for vanlige folk. Det er rett og slett ikke til å tro. Det er det stikk motsatte av det FNs klimapanel sier vi trenger å gjøre og grovt uansvarlig med tanke på den økonomiske situasjonen Norge står i, sier Berg.

Hun viser både til oljeskattepakken og at et flertall på Stortinget går inn for å legge om oljebransjens særskatt til en kontantstrømskatt. En kontantstrømskatt betyr at det er selskapets kontantoverskudd i hver periode som skattlegges og at investeringsutgifter gir fradrag umiddelbart. Målet med omleggingen er ifølge regjeringen å gi selskapene «et insentiv til å investere i samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjekter».

Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson i Sp, anslo overfor NTB at omleggingen vil gi oljenæringen om lag 45 milliarder kroner i redusert skatt i år, men at den på sikt vil gi staten store inntekter. Ap, Sp, Høyre, Venstre, SV og KrF støtter endringen, mens MDG beskriver den som en «milliardfest for oljeindustrien».

– Vi stemte mot forslaget til ny oljeskatt som gir oljeindustrien en kraftig boost de neste årene ved å frigjøre 45 milliarder kroner til oljeindustrien bare i år, sier Berg.

MDG vil ha en radikal endring av skattesystemet til olje- og gassnæringen.

– Vi fremmet et alternativ som skattlegger oljenæringen hardere gjennom å fjerne leterefusjonsordningen, fjerne friinntekten og øke avskrivningstiden til 25 år, og i tillegg innføre en omstillingsavgift på olje som brukes til å finansiere omstilling til nye grønne jobber. Dette ble stemt ned av Stortinget.

Overrasket over SV

Siden det er et bredt flertall på Stortinget som er for dagens oljepolitikk, er det lite som tyder på at MDG får gjennomslag. Berg har likevel ikke gitt opp å få med flere partier på store endringer.

– Det krever at man står på kravene. Jeg er overrasket over at SV stemte for regjeringens forslag til ny oljeskatt som analytikere sier vil gi en boom de neste årene, og at de har stemt for et revidert budsjett som ikke gjør noe som helst med en oljebransje som koker både kloden og norsk økonomi, sier Berg.

Kari Elisabeth Kaski i SV mener Berg bommer med kritikken.

– For første gang har et miljøparti, SV, fått gjennomslag for å sette grenser for oljeindustrien i et revidert budsjett. Vi forhindrer nå mer oljeboring i den sårbare iskanten, som er bra for naturen, klimaet og aktivitetsnivået i norsk økonomi. Vi har også fått økt CO₂-avgiften for oljeindustrien og stanset 26. tildelingsrunde for oljeindustrien. Regjeringen utreder nå en omstillingsavgift for olja, skriver Kaski i en e-post og legger til:

– SV mener det er helt riktig å legge om oljeskatten til en nøytral kontantstrømsbeskatning. Der vil det viktigste være at oljeselskapene tar en mye større risiko og kostnad ved nye utbygginger. Men omleggingen til ny oljeskatt er uviktig de neste årene, på grunn av den midlertidige oljeskatten, som jo SV har kjempet mot i flere år, sammen med MDG. Og som vi igjen nå sammen foreslo å stanse.

I en annen sak om oljeskattepakken i Dagsavisen denne uka, uttalte Amund Vik (Ap), statssekretær i Olje- og energidepartementet, følgende om hvorfor regjeringen ikke vil gjøre endringer nå:

– Denne regjeringen er opptatt av å bygge nye grønne næringer på skuldrene av dagens olje- og gassnæring. Det er derfor vi sier at vi skal utvikle, ikke avvikle. Og et viktig element i videreutviklingen av næringen, er forutsigbare rammevilkår

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen