Politikk

Vedum varsler flere kutt i regjeringskvartalet: – Jobben er ikke ferdig

Trygve Slagsvold Vedum skjønner ikke kritikken fra Høyre når det gjelder nedskaleringen av det nye regjeringskvartalet. Nå slår finansministeren tilbake og varsler enda flere kutt.

– Målet er å spare mest mulig, så denne jobben er ikke ferdig, sier Trygve Slagsvold Vedum til Dagsavisen.

Da finansministeren la fram revidert nasjonalbudsjett for 2022 sist torsdag, brukte han mye tid på å snakke om nedskaleringen av regjeringskvartalet. Dette var en viktig sak for Senterpartiet i valgkampen, og nå har regjeringen bestemt at byggetrinn 3 i gigantprosjektet skal bort. Det betyr at blokkene E og B som var tegnet inn i kvartalet, ikke skal bygges likevel. Det skal også kuttes kraftig i den planlagte oppussingen av Finansdepartementet. Regjeringen mener nedskaleringen vil redusere de totale kostnadene i prosjektet med rundt 4–5 milliarder kroner.

Vedum har selv vært tungt involvert i prosessen med å få kostnadene ned. Han forteller at han og daværende kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp), begynte å jobbe med saken rett etter at den nye regjeringen overtok.

– Vi har gått runde etter runde med et mål om å spare. Så har vi kommet fram til denne beslutningen. Det handler om å gjøre reelle kutt, sier finansministeren.

Under valgkampen i fjor skrev NRK om et internt Sp-notat, der partiet hevdet at det er mulig å redusere kostnadene i det nye regjeringskvartalet med 15 milliarder kroner. Nå har regjeringen altså lagt fram kuttforslag på rundt en tredel av den summen, men Vedum gjør det klart at de ønsker å ta kostnadene ytterligere ned.

– Vi jobber med å gjøre enda flere innsparinger. Det er enorme beløp, og vi må hele tiden se på hvor vi kan spare penger i prosjekter der det ikke er snakk om tjenester som går direkte til å hjelpe folk. Vi vil spare penger og heller bruke det på andre tiltak som folk i hele landet får glede av.

Hva slags ytterligere tiltak regjeringen vil gjøre, kan han ikke gi noe klart svar på i dag.

– Populistisk vås

Nikolai Astrup (H), tidligere kommunalminister og ansvarlig statsråd for byggeprosjektet under Solberg-regjeringen, uttalte til Dagsavisen at Vedum har gått «i full revers» etter at finansministeren la fram sine kutt i revidert nasjonalbudsjett torsdag i forrige uke.

Høyre-politikeren pekte på at Sp og Vedum tidligere har gått inn for at det ikke er nødvendig å samle alle departementene i det nye kvartalet – at de fortsatt kan ligge spredt rundt i byen. Astrup og Høyre mener permanente sikringstiltak i de midlertidige byggene som departementene benytter i dag, vil bli dyrere.

– Dette ville gjort prosjektet 30 milliarder dyrere. Det er veldig positivt at han har gått til full revers der, og at han har lagt den ballen død, uttalte Astrup, som for øvrig mener det er bra at prosjektet blir nedskalert.

– Vi varslet i fjor høst at vi jobbet for å nedskalere byggetrinn 2 og 3, og det er bra at Vedum nå følger dette opp, sa Astrup.

Vedum er tydelig irritert over at Astrup kommer med kritikk.

– Det er smått utrolig at Astrup går til angrep på meg og Sp for at regjeringen vil kutte i dette prosjektet. Under valgkampen i fjor kalte han det populistisk vås da jeg sa at vi ville nedskalere prosjektet. Nå sier han at det er en selvfølge å gjøre det, sier Vedum og legger til:

– Han burde takke oss i stedet for å gå til angrep. Som statsråd ville Astrup pusse opp Finansdepartementet for milliardbeløp og bygge to store bygg som vi nå stopper. Den forrige regjeringen ville også øke antallet ansatte i departementene med 600.

Tar ned antallet ansatte

Vedum mener den forrige regjeringen ikke tok tilstrekkelig styring over Norges største byggeprosjekt.

– Det har vært flere kostnadssprekker, og det var Astrup som satt med ansvaret, sier finansministeren.

I planene for det nye regjeringskvartalet har man tatt utgangspunkt i at det vil være 4.700 ansatte som skal jobbe der i 2034. Nå har regjeringen konkludert med at et nytt regjeringskvartal skal dimensjoneres for 4.100 ansatte, som tilsvarer antallet som jobber i departementene i dag.

– Det er det vi planlegger for nå, og det er disiplinerende i seg selv. Vi skal ha en god og effektiv administrasjon, sier Vedum.

Astrup på sin side viste til at den forrige regjeringen klarte å flate ut veksten i antallet ansatte og at de derfor kunne planlegge for et mindre regjeringskvartal. Høyre-politikeren mente det var et paradoks at Vedum og regjeringen nå strammer inn på hvor mange som skal jobbe i departementene.

– Det er et paradoks at Sp og Vedum, som ønsker å kutte i bruken av konsulenter og ansette flere folk fast i departementene, nå legger til grunn at det blir nullvekst i antall ansatte for all fremtid, uttalte han til Dagsavisen.

Vedum mener statsadministrasjonen kan styrkes andre steder.

– Det er ikke sånn at alle oppgaver må løses i departementene. Vi kan også styrke statsforvalterne rundt om i landet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen