Politikk

Koronapass: – Regjeringen burde hatt dette på plass for lengst

Regjeringen burde vært mye mer på hugget og for lengst innført koronasertifikat, slik andre land har gjort, mener NHO. Også kulturlivets organisasjoner har lenge vært utålmodige.

– Jeg vet ikke hvorfor regjeringen har brukt så lang tid på å vurdere om det bør innføres koronasertifikat eller ikke. Men vi har etterlyst dette lenge, sier NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom til Dagsavisen.

– Vi er utålmodige og vi mener regjeringen burde hatt dette på plass for lengst, på lik linje med andre land i Europa, sier Melsom til Dagsavisen.

– Regjeringen burde vært mye mer på hugget. Når man stenger ned samfunnet, går det ut over arbeidsplasser. Da må man se på virkemidler som bidrar til at aktiviteten kan holdes mest mulig i gang. Jeg mener det er grunn til å stille spørsmålet: Hvorfor har de brukt så lang tid, og hvorfor har de vegret seg sånn for å ta koronasertifikat i bruk?

Nina Melsom

– Et paradoks

Innføringen av koronapass, eller koronasertifikat, har latt vente på seg i Norge. I land som Italia og Frankrike har de hatt det lenge.

– Vi representerer jo bedriftene i Norge, og vi ønsker generelt at man tar i bruk koronapass slik at vi får i gang aktiviteten igjen på en god og trygg måte, og at man kan samle større grupper også innendørs, sier Melsom til Dagsavisen.

– Det er ikke tvil om at strenge koronatiltak og antallsbegrensninger rammer bedrifter og arbeidsplasser og får store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. Det er et paradoks at vi ennå ikke har fått satt dette i system, når andre land får det til og det fungerer godt, ifølge de tilbakemeldingene vi har fått, sier Melsom.

– Man kan ikke bare vente og vente, slik regjeringen har gjort, med ulike typer begrunnelser. Vi tok til orde for dette allerede i fjor høst, at man burde innføre det, og sa tydelig fra om at dette var et tiltak vi mente ville være riktig, slik som de har det i andre land. Det å finne virkemidler som gjør at man kommer mer i balanse i en tid med pandemi, det skaper også tillit, mener Melsom.

Vil beskytte uvaksinerte

Hun forteller til Dagsavisen at NHO fikk behov for en ny gjennomgang av spørsmålet i perioden etter at omikron dukket opp i begynnelsen av desember i fjor. Da viste det seg med all tydelighet at også fullvaksinerte kunne bli smittet. Nå mener NHO igjen at koronasertifikat er en god idé, rett og slett av hensyn til de uvaksinerte. Om de uvaksinerte ikke slipper inn der mange samles, unngår de alvorlig sykdom, ifølge NHO.

– For å beskytte de uvaksinerte mot alvorlig sykdom ved smitte, og for å beskytte helsevesenet mot overbelastning, så mener vi man bør bruke et vaksinesertifikat for å kunne få tilgang til steder der flere mennesker møtes, så som konserter og uteliv. Det vi er opptatt av, er at man har minst mulig inngripende tiltak. Med en fullvaksinert befolkning, hadde man med stor sannsynlighet kunne holde samfunnet mer åpent. Bruk av vaksinepass i forbindelse med konserter og uteliv vil også kunne øke motivasjonen for de uvaksinerte for å la seg vaksinere, sier Melsom, som tar et forbehold:

– Til enhver tid må vi vurdere hva som er hensiktsmessig i forhold til andre smitteverntiltak. Slik det er nå, mener vi det vil være riktig å ta koronasertifikat i bruk, sier Melsom, som legger til at det må tas hensyn til de som av helsemessige årsaker ikke kan ta vaksinen.

– For disse må det finnes hensiktsmessige løsninger. Det er viktig at tiltaket gjennomføres på en smidig og omtenksom måte.

Så fort som mulig

Også kulturlivets organisasjoner er utålmodige etter å få innført koronapass. De ber nå om at regjeringen innfører koronasertifikat så fort som mulig.

– Det er avgjørende for et fortsatt levende og mangfoldig kulturliv at det innføres en nasjonal ordning for bruk av koronasertifikat, hvor koronasertifikat benyttes som et reelt verktøy for å lette på andre smitteverntiltak, herunder uforholdsmessige publikumsbegrensninger, skriver de største kulturorganisasjonene i et brev til myndighetene som ble offentliggjort i en pressemelding onsdag.

Både kunstnerorganisasjonen Creo, Norske Konsertarrangører, Norsk Teater- og orkesterforening (NTO), Norske kulturhus, Arbeidsgiverforeningen Spekter og Hovedorganisasjonen Virke har signert brevet, som er stilet til tre departementer, Helsedirektoratet, FHI og l Statsministerens kontor (SMK).

Ser på saken

Dagsavisen har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om hva som er status når det gjelder koronasertifikatet. Statssekretær Ola Henrik Krak Bjørkholt (Ap) skriver i en e-post at regjeringen fortsatt vurderer bruk av koronasertifikat.

– Vi har bedt fagetatene se på differensierte smitteverntiltak som en del av grunnlaget inn mot vurderingene våre og i det videre arbeidet. Vi jobber med å avklare i hvilke situasjoner vi eventuelt bør ta i bruk koronasertifikat i Norge, samtidig som vi ivaretar rettsstatsprinsippene og menneskerettighetene på en god måte. Hvordan dette skal gjøres best mulig, må vi komme tilbake til, skriver Bjørkholt.

Dagsavisen har også vært i kontakt med Helsedirektoratet. Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør, skriver i en e-post at de har utredet ulike alternativer for hvordan koronasertifikat kan benyttes i Norge, «gitt ulike hjemmelsgrunnlag og scenarioer».

– Helse- og omsorgsdepartementet vil se nærmere på dette i tiden fremover, slik at regjeringen kan fatte beslutninger om innenlands bruk. Det er i stor grad en helsepolitisk beslutning, siden det berører også andre sektorer og har kostnader forbundet med gjennomføring og kontrollfunksjoner, skriver Nakstad.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen