- Vi trenger mer energi og vi trenger ren energi. Naturgass er svaret, sa olje- og energiminister Tord Lien (t. v.) under besøket i Brussel. Her sammen med EU-kommisjonens visepresident Günther Oettinger. FOTO: EMMANUEL DUNAND/NTB SCANPIX

- Velger gass foran klimatiltak

KLIMA: - Regjeringen har avslørt seg. Det er nå åpenbart at det er viktigere for den å selge mest mulig gass enn å løse klimakrisen, sier Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken.

Slik reagerer han på talen olje- og energiminister Tord Lien (Frp) holdt i Brussel torsdag, i forbindelse med den andre energikonferansen for Norge og EU.

 

Vil kutte 30 prosent

Etter først å ha snakket om den omfattende eksporten av norsk gass til EU, tok Lien for seg EU-kommisjonens foreslåtte mål om 30 prosent energieffektivisering innen 2030.

- Analyser viser at et mål på 30 prosent kan føre til vesentlige reduksjoner i importen av gass til EU, påpekte Lien, før han tilføyde at dette målet i tillegg kunne gjøre framtidige gassinvesteringer «mindre attraktive».

- Sikre gassleveranser handler også om utviklingen av nye gassfelt, rørledninger, lagring av gass og terminaler, understreket Lien.

Haltbrekken mener dette bare kan tolkes på en måte.

- Lien er bekymret for EU-kommisjonens mål om energieffektivisering, selv om energieffektivisering er vårt viktigste klimatiltak, slår han fast.

 

Viktig for klimaet

Ifølge Det internasjonale energibyrået, IEA, vil over 50 prosent av de kommende reduksjonene i utslippene av klimagasser, komme som et resultat av energieffektivisering.

- Når vi for eksempel isolerer hus bedre, får vi mindre behov for kullkraft til oppvarming. Også en overgang fra bensin- eller dieselbil til elbil, er et enøktiltak, etter som elbilene krever mindre energi enn tradisjonelle biler, påpeker Haltbrekken.

- Og potensialet for energieffektivisering er stort?

- Ja, i Norge kan vi blant annet halvere energiforbruket i bygningsmassen fra 80 terrawattimer til 40 terrawattimer, svarer Haltbrekken.

- Er EU-kommisjonens målsetting om en kutt i energiforbruket på 30 prosent innen 2030, realistisk?

- Ja, jeg tror faktisk målsettingen er litt for svak, men den er mye bedre enn å ikke ha noe mål, noe Norge foreløpig mangler.

- Så da ligger det an til at Norge vil tape penger på mindre gasseksport?

- Ja, hvis målet vårt er å eksportere mest mulig gass og olje, vil en streng klimapolitikk i EU føre til det.

 

- Bør ta ansvar

- Gjør ikke Lien bare jobben sin som olje- og energiminister når han påpeker hva slags konsekvenser EUs energieffektivisering vil få for Norge?

- Nei, også olje- og energiministeren bør ta ansvar for klimatrusselen. Når regjeringen setter hensynet til norsk gassproduksjon over hensynet til jordas klima, og er opptatt av at EU skal opprettholde et høyt gassforbruk, blir vi rett og slett «skaparabere». Dette setter oss i samme klasse som Saudi-Arabia og andre oljestater som er livredde for at en streng klimapolitikk skal gå ut over olje- og gassproduksjonen.

- Hva burde Lien ha sagt i stedet i Brussel?

- Han burde ha heiet på EUs mål om energieffektivisering, tatt med seg disse idéene hjem til Norge og sørget for en ambisiøs energieffektiviseringspolitikk også her.

- Hvis EU-kommisjonens forslag blir vedtatt, vil det føre til at norske gassfelt ikke blir bygd ut?

- Ja, Lien har rett i det, og det er veldig bra med tanke på klimaet.

 

Avviser kritikken

Tord Lien avviser at regjeringen ikke er opptatt av energieffektivisering.

- Regjeringen støtter arbeidet med energieffektivisering og målet om å redusere utslippene, skriver han i en epost til Dagsavisen.

Samtidig mener Lien det er viktig at norsk gass fortsetter å bli brukt i stort monn i Europa.

- Norsk gass er viktig for forsyningssikkerheten i Europa, men også i et klimaperspektiv. Gass som erstatning for kull, vil bidra til vesentlig lavere utslipp, skriver Lien.

Han skriver også at «jeg har merket meg at EU understreker betydningen av norsk gass også for framtiden. For selskapene som gjør investeringer på norsk sokkel er det viktig at EU har en markedsbasert tilnærming. »

tor.sandberg@dagsavisen.no