Tre søsken ble ofre for grov omsorgssvikt, men kun én av dem fikk oppreisning

Tre søsken fra Stavanger som alle ble ofre for grov omsorgssvikt gjennom oppveksten, har søkt kommunen om oppreisning, men kun én av dem fikk det.

De tre skal ha blitt mishandlet både psykisk og fysisk av de to foreldrene, som var rusmisbrukere, skriver Stavanger Aftenblad.

Det er snakk om to kvinner og en mann. Søstrene ble plassert i fosterhjem hos besteforeldrene i åtte måneder før de ble hentet hjem til boligen i Stavanger. Broren vekslet på å bo hos moren og i besøkshjem hos en husmorvikar, der faren etter hvert flyttet inn etter å ha innledet et forhold til husmorvikaren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

De tre har alle fått utbetalt 150.000 kroner i erstatning fra staten etter søknad om rettferdsvederlag. I Bufdirs vurdering av mannens søknad heter det at «Det var kritikkverdig å flytte søker hjem på dette tidspunktet, og det kan ikke ses bort fra at dette har hatt betydning for søkers senere utvikling og hans liv i ettertid».

Mannen har også fått 300.000 kroner i oppreisning av kommunen fordi han ble plassert i et besøkshjem som ble administrert av kommunen. Kvinnene fikk derimot avslag på sin søknad. Kommunen begrunner avslaget med at de allerede har fått statlig rettferdsvederlag, og at forholdene i saken er foreldet.

Stavangers avtroppende varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) sier til Stavanger Aftenblad at hun synes dette er veldig leit.

– Regelverket er slik det er, og vi har ingen annen ordning. Jeg vil svært gjerne hjelpe, men vi kunne ikke strekke oss så langt som de ønsket, sier hun.