Svein Harberg (H) klar for Nav-høring: – Kommer ikke til å skygge banen

Svein Harberg, nestleder i kontrollkomiteen, sier at utspørringen i Stortinget ikke kommer til å bære preg av at Hauglie er hans egen partifelle.

Torsdag og fredag denne uken er det åpen høring i Stortinget om Nav-skandalen.

Til høringen kommer statsminister Erna Solberg (H), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og hennes forgjenger Robert Eriksson (Frp).

Svein Harberg fra Høyre er nestleder i komiteen.  Han hevder at det ikke vil prege hans utspørring at Hauglie er en statsråd fra hans eget parti.

– Jeg kommer hverken til å skygge banen eller ta spesielt hardt i. Jeg skal være saklig. Det er kontrollkomiteens oppgave å kontrollere regjeringen, og vi har tidligere vist at vi kan skrive kritiske merknader også om vår egen regjering, sier Harberg.

Les også: – Provosert over Hauglies hemmelighold

Rødgrønne grilles

Kjernen i saken er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

En ny oversikt fra setteriksadvokaten viser at 78 personer antas å ha fått feilaktig fellende dommer i Nav-skandalen.

Harbergs hovedfokus er å få klarhet i hvilke rutiner som har sviktet som forårsaket skandalen, og hvilken lærdom som kan trekkes fra det. Han vil spole tilbake til 2012 da Stoltenberg-regjeringen fortsatt satt ved makten.

– Da forordningen ble vedtatt i 2012, hvorfor ble det ikke fanget opp at dette fikk en konsekvens for Navs praksis. Det blir et viktig spørsmål å få svar på, sier Harberg.

Tidligere utenriksminister og dagens Ap-leder Jonas Gahr Støre og de to tidligere arbeids- og sosialministrene Hanne Bjurstrøm (Ap) og Anniken Huitfeldt (Ap) må alle forklare seg om saken.

– Hanne Bjurstrøm og Jonas Gahr Støre var ansvarlige statsråder under innføringen av forordningen, og det blir helt sentralt å få deres forklaring på dette, mener Høyre-politikeren.

Les også: Nav-rammet etterlyser informasjon om fri rettshjelp: – Ingen gir beskjed

– Burde det ringt noen bjeller?

Men Harberg har også spørsmål knyttet til hvordan saken er håndtert i nyere tid.

–  Hvordan kan det ha seg at en når en først begynner å stille spørsmålstegn i Nav, så tar det så lang tid å få oppklart hva som bør være praksis? Burde det ringt noen bjeller underveis her?

Høyre-politikeren mener det er viktig å rette opp det som hindret at praksis ble rettet opp raskt.

– Og ikke minst få hvem som burde tatt ansvar for at den avklaringen skjedde raskt, sier han.