Bemanningsbyråene er i ferd med å ta over rekrutteringen på byggeplassene, ifølge leder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet. Han mener det haster med å få på plass et forbud mot innleie, særlig i hovedstaden.

Støtter innleiestopp

Da EL og IT Forbundet gjorde et jobbsøk på Finn.no en tilfeldig dag, oppdaget de at 132 av 178 elektrikerstillinger i bygg- og anleggsbransjen i Oslo var utlyst av bemanningsselskaper.

 

EL og IT Forbundets leder, Jan Olav Andersen, krever både et generelt forbud mot innleid arbeidskraft og en umiddelbar stans i bruk av bemanningsbyrå rundt Oslofjorden.

EL og IT var et av flere forbund som deltok på høringen om bemanningsbyråenes inntog i ulike deler av arbeidslivet på Stortinget torsdag denne uka.

Som Dagsavisen skrev før høringen, har Ap, SV, Rødt og Sp fremmet hvert sitt forslag om ulike former for begrensninger av bruken av innleid arbeidskraft.

Mens SV foreslår et generelt forbud, vil Ap gjøre det midlertidig. Rødt vil forvise bemanningsbyråer fra byggeplasser rundt Oslofjorden, mens Sp ønsker å endre arbeidsmiljøloven.

LES OGSÅ: – Snart vil alle arbeiderne på byggeplassene være innleid

Ja takk, begge deler

Forbundsleder Jan Olav Andersen sier som Ole Brumm: ja takk, begge deler.

– Vi er primært for et generelt forbud, men vi ser også behov for tiltak som kan iverksettes raskt. Situasjonen er absolutt verst i Oslo, og derfor mener vi at man bør bruke hjemmelen i arbeidsmiljøloven til å iverksette et midlertidig forbud samtidig som man utreder en mer generell begrensning.

I forbindelse med den politiske streiken for forbud mot innleie som flere fagforeninger i Oslo-området gjennomførte i november i fjor, gjorde EL og IT Forbundet et jobbsøk på Finn.no. Undersøkelsen viste at 132 av 178 elektrikerstillinger i bygg- og anleggsbransjen ble utlyst via bemanningsselskaper. Det tilsvarer tre av fire nye jobber.

Nav-statistikken tegner det samme bildet, ifølge Andersen. Av ledige stillinger for elektrikere i 2017, var 83 prosent lyst ut av et bemanningsbyrå, viser en gjennomgang foretatt av Frifagbevegelse.

– Tallene forteller at bransjen er i drastisk endring og at bemanningsbyråene er i ferd med å ta over rekrutteringen til byggeplassene. På sikt vil det få konsekvenser for blant annet fagopplæringen, sier Andersen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mener Ap er «ulne»

Andersen mener det haster med å få på plass en løsning og håper derfor at de fire opposisjonspartiene vil klare å komme fram til et felles forslag om forbud mot innleie.

– Vi må unngå at det beste blir det godes fiende, men jeg tror partiene vil klare å snakke sammen.

En slags hybridløsning hadde vært det beste, mener Andersen, som kaller Aps forslag «ullent».

– Aps forslag har en del gode elementer, blant annet når det gjelder punktet om å innføre kollektiv søksmålsrett, men det blir litt for ullent når det gjelder bemanningsbyråene. Derfor kunne jeg godt tenke meg en løsning som tok opp i seg Rødts forslag om forbud mot innleie i stedet for formuleringen fra Ap om at det må utredes, sier Andersen.