- Mange kommuner er for dårlige skoleeiere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. FOTO: MIMSY MØLLER

– Skolen er kommunenes ansvar

REALFAG: Kommunene må i større grad ta ansvar for å heve nivået i realfagene i skolen, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Kommunen som skoleeier må få et større ansvar for innholdet i skolen. Mange kommuner er for dårlige skoleeiere, sier Røe Isaksen.

Onsdag deltok han på et NHO-seminar om de politiske konsekvensene av PISA-undersøkelsen, som ble offentliggjort tirsdag. I undersøkelsen fra OECD, som sammenligner nivået i 65 land i fagene matte, naturfag og lesing, havner Norge litt under middels nivå, bak land som Polen og Latvia.

I tillegg gjør norske elever det dårligere i matte og naturfag enn i den forrige PISA-undersøkelsen i 2009. En av fem 15-åringer scorer nå under kritisk nivå i matematikk.

– For dårlig

Det er altfor dårlig, mener direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

– Det holder ikke å være gjennomsnittlig. Den norske skolen må bli mye bedre. Vi står overfor store klimautfordringer, og vi kommer til å trenge mye mer realfagskompetanse for å utvikle et lavutslippssamfunn, framholder han. 

Kunnskapsministeren erkjenner at Norge har et realfagsproblem. Men Røe Isaksen skyver delvis problemet over på kommunene.

– Mange kommuner tar lite ansvar for skolen. Jeg forventer at de legger planer for hvordan de vil styrke lærernes kompetanse, sier han til NTB.

Overoppfylt

Det utsagnet får lite gehør hos KS.

– Det er lett å skylde på kommunene og fylkeskommunene når det ikke går så bra som man ønsker, sier avdelingsdirektør for utdanning i KS, Jan Sivert Jøsendal.

Han peker på at både kommunene og fylkeskommunene har overoppfylt målene i strategien for etter- og videreutdanning av lærere, som den rødgrønne regjeringen satte i gang.

– Utfordringen er at flere lærere ønsker seg videreutdanning enn det som er mulig å innfri, sier han.

Han mener det i langt større grad må være opp til den enkelte skole, kommune og fylkeskommune å skreddersy tilbudet om etter- og videreutdanning.

– Men her vil departementet gjerne inn og detaljstyre. Det eksisterer en forestilling om at kommunene og fylkeskommunene ikke har oversikt over kompetansen. Det er ikke tilfelle, slår Jøsendal fast.

– Kommunene er klare til å ta mer ansvar. Men da må departementet gi dem mer tillit.

Ny stipendordning

Et stort problem innen realfagene er mangelen på kvalifiserte lærere. Et grep departementet nå tar for å bøte på dette, er å innføre en stipendordning for lærere som vil videreutdanne seg, først og fremst innen matte og naturfag.

Fra neste år kan opptil 450 lærere få inntil 100.000 kroner hver i stipend. I tillegg vil staten dekke utgiftene til studieplasser, opplyser departementet.

Kunnskapsministeren varsler samtidig at han vil dra til Polen for å se nærmere på hva polakkene har gjort for å sikre en stødig framgang i realfagene. Polske tiendeklassinger ligger i dag et hestehode foran norske elever i matte og naturfag.

– De har hatt en klar og tydelig framgang på kort tid. Det er interessant. Det er fornuftig å se hva de gjør og om noe av dette kan «oversettes» til norsk politikk, sier Røe Isaksen. (NTB)