Senterpartiet mest fram i oktober

Senterpartiet har vunnet flest nye velgere den siste måneden, viser et gjennomsnitt av meningsmålinger fra oktober.

Gjennomsnittet, som er regnet ut av nettstedet Pollofpolls , gir Senterpartiet en oppslutning på 16,5 prosent i oktober, opp 2,4 prosentpoeng fra måneden i forveien.

Samtidig fortsetter fallet for Arbeiderpartiet, som får 21,1 prosent, ned 1,8 prosentpoeng.

Største parti er Høyre, som får en oppslutning 24,4 prosent i oktober, ned 0,3 prosentpoeng. Høyre gikk sterkt fram etter koronautbruddet i vår, men nådde toppen i mai med 26,7 prosent og har deretter falt noe tilbake.

Arne Strand kommenterer målingen: «Populariteten kan forsvinne hvis han sier at han er uaktuell som statsminister»

Fremskrittspartiet ligger nokså stabilt på 12,8 prosent, opp 0,2 prosentpoeng.

Pollofpolls bygger på tall fra sju ulike meningsmålinger.

Opposisjonen på venstresiden beholder flertallet, men de rødgrønne partiene (Ap, Sp og SV) vil ifølge oversikten være avhengig av støtte fra enten Rødt eller MDG.

Rødt og MDG ligger begge over sperregrensa i oktoberoversikten. Rødt får 4,6 prosent (+0,5 prosentpoeng), mens MDG får 4,4 prosent (-0,3).

Venstre og KrF blir derimot liggende under sperregrensa. Begge får 3,6 prosent, KrF ned 0,1 prosentpoeng og Venstre opp 0,4 prosentpoeng.