Generalsekretær Knut Fredrik Thorne i Norsk pasientforening (NPE) har merket økt pågang fra private helsetjenester. FOTO: MIMSY MØLLER

Rekorderstatninger til feilbehandlede

I fjor var det rekordstor utbetaling av erstatninger til pasienter som er blitt feilbehandlet. Økningen kommer først og fremst som følge av feilbehandlinger i den private helse­tjenesten.

Over 1.500 personer fikk i fjor til sammen mer enn 1 milliard kroner i erstatning etter feilbehandlinger. Aldri før ha så mange fått utbetalt erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Beløpet på 1.062 millioner kroner er 116 millioner kroner mer enn i 2013.

Økningen skyldes i hovedsak erstatningssaker som gjelder privat helsetjeneste. Sju av ti saker gjaldt tannbehandling. Siden 2009 har Pasientskadeerstatningen – som er en offentlig ordning – også hjulpet pasienter som er blitt skadet i det private helsevesenet.

– Vi har merket en økt pågang som gjelder private helsetjenester de siste årene, sier generalsekretær Knut Fredrik Thorne i Norsk pasientforening (NPE). – Det har nok sammenheng med at vi, i motsetning til brukerombudene, bistår pasienter som er blitt utsatt for feilbehandling i det private. Dessuten begynner ordningen nå å bli kjent.

Sikkerhetsnett

Norsk pasientforening mener de private bruker den offentlige erstatningsordningen som sikkerhetsnett.

– De private er raske på avtrekkeren med å henvise til denne ordningen i stedet for å rette opp i den feilen som er gjort, sier Thorne.

Han er forundret over at de private ikke gjør mer for å få til et tilfredsstillende resultat.

– Hvis du kjøper en bil og lakken viser seg å være dårlig, får du erstatning, men kjøper du en tjeneste privat som gjelder helsa di, har du en lengre vei å gå. Vi har et inntrykk av at private bruker erstatningsordningen som sikkerhetsnett.

De som sliter mest å få gehør for sine klager er de som har lagt seg under kniven av kosmetiske grunner.

– Hvis du er misfornøyd med resultatet, er du litt rettsløs. En del private leger er svært avvisende til pasienter som føler seg feilbehandlet. De svarer: «Du må enten gå til Pasientskadeerstatningen eller så må du saksøke meg», sier Thorne og legger til at det selvfølgelig er forskjell på legene. De fleste innen det private helsevesenet er seriøse.

Direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk Pasientskadeerstatning sier at de har fått forholdsmessig flere saker fra den private helsetjenesten.

– Det er den enkeltstående trenden som er mest slående fra året før. Men dette er ventet. Ordningen kom på plass i 2009. Og når noe nytt kommer inn i ordningen, tar det litt tid før folk kjenner til dette.

Klager på tannleger

Jørstad forteller at sju av ti klagesaker innenfor det private gjelder tannbehandling.

– Ofte er det snakk om mangelfull behandling gjennom flere år. Men det er også snakk om broer, rotfyllinger og dårlig tilpasning av kroner.

Den nest største gruppa innen privat helsevesen er kosmetisk kirurgi. Men også innen fedmeoperasjoner, ortopedisk og øyebehandling er det mange utbetalinger.

– En viktig årsak til at antall utbetalinger fra NPE er økt, er svineinfluensavaksinen Pandemrix. Mange barn og unge har fått erstatning som følge av at de ble syke av vaksinen – flere har utviklet narkolepsi eller sovesyke. Det er blitt utbetalt om lag 100 millioner alene til denne gruppa. Og også betydelige beløp i 2013. Disse sakene har i snitt gitt større utbetalinger enn noen av de andre sakene, fordi dette er barn og unge med et langt liv foran seg, og vi har måttet se på framtidige utgifter til behandling og tap av inntekter.